Kommentar

Øl til turister? Nei!

Norge vil gjerne ha mange turister på besøk. Reiselivsnæringen er viktig både i sentrale strøk og i mange små lokalsamfunn.

Sentralt har det i mange år blitt laget ulike strategier, planer som skal styrke den norske reiselivsnæringen. Sist i 2020 der regjeringen Solberg gav et oppdrag til Innovasjon Norge om å lage en ny nasjonal reiselivsstrategi. Strategien fra Innovasjon Norge ble lansert i mai 2021 og foreslår 23 tiltak som peker ut kursen for norsk reiseliv fram mot 2030.

Mandag kveld, cirka klokken 22:30, var skribenten innom en kolonialbutikk i Honningsvåg; Nordkapp kommune. Ettersom det lå to cruiseskip til kai, var mange turister inne i butikken. Det var fascinerende å se at de fleste turister kjøpte ulike typer potetgull og melkesjokolader, og ønsket øl. Betjeningen i kassa slo inn potetgullposer og sjokolader, men turister fikk beskjed om at den alkoholholdige drikken måtte settes tilbake bak forhengene. Ølsalg etter klokken 20:00 er ulovlig, fikk turistene beskjed om. Noen tok beskjeden med fatning, andre ristet på hode. At ølsalget stenger klokken 20.00 var overraskende for de besøkende med mer liberale politikere enn det Norge har.

§ 3-4a i alkoholloven, Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter §§ 3-1b og 3-1c:
«Salg av alkoholholdig drikk etter §§ 3-1b og 3-1c kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg av alkoholholdig drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.»

Norge bør ikke være annerledeslandet når det gjelder service til turister og besøkende. Dessuten fortjener både næringsaktører og borgere, den friheten det medfører å kjøpe alkohol.

Valgkampsak

Sammenligner med mange andre kommuner er Nordkapp en liberal kommune når det gjelder salgs- og skjenkebevillinger. Butikker har salgsbevillinger til klokken 20:00 på hverdager, klokken 18:00 på lørdager. Skjenkestedene har tillatelser til å skjenke øl og brennevin, til klokken 02:00 alle dager, hele året igjennom. Slik har det ikke alltid vært. Det er liberalere som har kjempet igjennom en liberal alkoholpolitikk, en politikk uten synlige negative ringvirkninger.

Rammene for alkoholpolitikken legger Stortinget gjennom loven, men kommunene har en viss frihet innenfor rammeverket. Alkoholpolitikk bør være en valgkampsak ved valg 2023, og du bør stemme på politikere som forsvarer frihet, mangfold og den private eiendomsretten.

Kanskje kan turister om fire år få kjøpe øl i butikk klokken 22:30?

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer