Debatt

Det politiske etablissementet må utfordres

Man kaster bort stemmen ved å stemme på et parti som høyst sannsynlig ikke kommer inn, heter det. Vel? Statistisk sett er enhver stemme isolert sett bortkastet, for sannsynligheten for at den skal gjøre utslaget er svært lav. Kanskje viktigere er følelsen av at man er med på et lag som har «scoret et mål», akkurat som supporterne under f.eks. en basketballkamp.

Taktisk stemmegivning?

Kanskje tenker du at denne gangen er det så viktig å få lempet Johansen & Co. ut av byrådskontorene? Eller tilsvarende for andre kommuner enn Oslo? Ja, hva med neste gang da? Tror du at det kommer til å bli noe mindre prekært da? Ja, på kort sikt kan det være bra å få lempet ut byrådet med et alternativ som er litt bedre. Kanskje får du litt mindre eiendomsskatt? Kanskje blir ikke antibilpolitikken fullt så ille? Og ja, hvis din ene stemme har stor betydning, kunne det gitt mening. Men igjen betyr den ene stemmen isolert sett svært lite.

Men hvis alle tenker slik, vil det få konsekvenser, sier du kanskje? Ja, og den konsekvensen kan bli at byrådet blir sittende. Det er riktig. Men man kan også snu på det: hvis mange nok stemmer på en utfordrer, kan man få inn folk i et kommunestyre som virkelig tenker annerledes, istedenfor bare marginale forbedringer som den offisielle opposisjonen står for.

Foto: Bernt Sønvisen (CC BY-ND 2.0)

Man kan få inn en vaktbikkje i kommunestyret, en som sier ifra om at politikken bør vesentlig endres. En slik vaktbikkje får da ikke bare forslags- og talerett i kommunestyret, men det vil også ikke være så lett for media å ignorere dem.

Du støtter kanskje å få inn en vaktbikkje, men ikke at en hel gjeng med alternativt tenkende kommer inn i kommunestyret? Du støtter kanskje en retningsendring, men ikke altfor omfattende endring altfor raskt? Tenk om det ikke bare blir en vaktbikkje, men de får flertall? Tenk om Jostedalsbreen smelter og blir helt borte innen utløpet av valgnatten!

Skatt

På kommunalt nivå tas det ofte for gitt at eiendomsskatten er den eneste skatten kommunestyret selv kan bestemme. Men det stemmer ikke, noe den opphetede debatten om redusert formuesskatt i Bø i Vesterålen viste. Sande på Møre har senere fulgt i Bøs fotspor og også redusert formuesskatten. Kommunestyret kan la være å ta stilling til formuesskatten. Da vil den kommunale andelen være som Stortingets fastsatte makssats. Men kommunestyret kan velge å sette en lavere sats.

Det samme gjelder for fylkestinget og kommunestyret for inntektsskattens vedkommende. Det er ingen fylkeskommunal andel av formuesskatten, kun av inntektsskatten.

Det er mulig at Bø lot seg inspirere av Liberalistenes valgkampsak for fire år siden om reduserte skattesatser i den enkelte kommune. Men det er også mulig at idéen ville kommet uten den valgkampsaken.

For ordens skyld: å utfordre den etablerte politikken i landets kommuner handler om mer enn skatt.

Nok partier?

Men du tenker kanskje at vi har nok partier? Det er jo allerede ni av dem på Stortinget. Da bør du kanskje stille deg spørsmålet om retningen samfunnet går i, er den rette, og om den offisielle opposisjonen virkelig er en opposisjon til den retningen. Staten eser ut, og det skjedde også under en såkalt borgerlig regjering.

Da må du faktisk velge hva som er viktigst for deg:

  • å begrense antall partier
  • å få inn en vaktbikkje mot den veien vi er på under både nåværende og forrige regjering

Dette er jo lokalvalg, ikke et stortingsvalg, og det er på Stortinget de store spørsmålene avgjøres, innvender du kanskje? Til det er å si:

  • mange viktige spørsmål avgjøres lokalt, og mulighetsrommet kan vise seg større enn du trodde dersom alternative stemmer kommer inn i kommunestyret
  • veien til Stortinget går ofte via representasjon lokalt først

Liberalistene?

Det ligger an til at jeg selv kommer til å stemme på Liberalistene, slik jeg også gjorde ved stortingsvalget for to år siden og kommunevalget for fire år siden. Det gjør jeg selv med flere saker der jeg ikke er enig med det partiet om. Jeg har flere standpunkter som ikke er typisk for en liberalist, noe som gjør at jeg ikke er fortrolig med den merkelappen på meg selv, og det er en av flere grunner til at jeg ikke er medlem av partiet.

Jeg mener at Liberalistene er en vaktbikkje både bydelsutvalg, kommunestyrer, fylkesting og Stortinget trenger. Kommer de ikke inn i mitt bydelsutvalg eller bystyre, går i det minste min andel av partistøtten til det partiet.

Dele opp stemmen din?

Er du ennå ikke overbevist om at du bør forlate taktikken om å stemme på et av de offisielle opposisjonspartiene for å kaste ut partiene i posisjon? Eventuelt at den offisielle opposisjonen er så ille at du vil gjøre «alt» for at den offisielle opposisjonen ikke skal bli sittende med makten?

Da har jeg en løsning du kan vurdere:

Du kan plukke en stemmeseddel fra et parti som har «garantert» plass. Så fører du opp inntil en fjerdedel av kommunestyreplassene med «slengere». Da gir du inntil en fjerdedel av stemmen din til en utfordrer til de etablerte partiene. Hvis alle er fra samme parti, vil du da gi inntil denne fjerdedelen til dette partiet. Da går uansett tre fjerdedeler av stemmen din til å «sikre» utfallet av valget, mens resten går til å bygge et alternativ på sikt.

Hvis du bruker inntil en fjerdedel av stemmen din til dette, er det enda mindre sjanse for at det laget du holder med, skal tape, enn dersom du bruker hele stemmen din på det alternative partiet.

Du trenger ikke å bruke hele fjerdedelen. Bruk den delen du føler deg fortrolig med.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer