Kommentar

Dann byråd uten KrF

Lokalvalget er over for denne gang. I Oslo ble det et jevnt race slik mange hadde spådd og endte med knepent flertall til borgerlig side. Faktisk med ett mandat mer enn kriteriet på 30. Dermed kan KrFs ene mandat droppes fra byrådet og samtidig beholde en flertallskoalisjon.

Skjermdump: VG.no

Men hvorfor bør det nye byrådet i Oslo droppe samarbeid med KrF? Helt enkelt handler det om at KrF hverken er særlig liberale eller markedsorienterte. I noen få, men ganske vesentlige saker, er det avgjørende at kommunestyre eller byråd er frihetsorienterte istedenfor moralistisk orienterte. Et eksempel kan være politiske signaler om hvorvidt parkpils eller søndagsåpent på over 100 m2, eller plenklipping på søndag skal håndheves som lovbrudd selvom det nasjonale lovverket er tydelig. Et høyreliberalt byråd vil neppe prøve å øke politiets innsats for å få bukt med slikt.

Faktisk kan det gis unntak fra Brustad-bu-regelen i en kommune hvis fylket godkjenner kommunen som en «turistkommune». Larvik er en slik kommune og svært mange legger ukeshandelen til søndag her istedenfor å stresse med det inn mot helgen.

Hvis man studerer kandidatenes svar på VGs valgomat for Oslom så er det ganske tydelig at KrF også er det mest skeptiske blant de borgerlige partiene til privat kapital. De mest åpenbare eksemplene er at KrF stort sett mener barnehager ikke skal kunne ta ut overskudd, at alle sykehjem i Norge skal være drevet av offentlige/ideelle aktører, at det bør være forbudt å bygge høyere der det skal bygges nytt (her er KrF spredt, men 1. Kandidaten er «litt uenig» i at det skal kunne bygges høyere) og brukerfinansiert eldreomsorg. Det siste eksempelet er mest slående. Her er alle de høyreliberale partiene samstemte, mens KrF virker ganske forvirret.

Venstre prøver nå å forhandle seg til et sentrumhøyre-byråd, og dermed kaste ut både KrF og FrP. Påtroppende byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har uttalt at det er usannsynlig fordi MdG og Høyre står for langt fra hverandre politisk. Da er det nest beste å kaste ut KrF.

De mest aktuelle spørsmålene som skiller høyreliberale stemmer fra de øvrige er vist nedenfor:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer