Debatt

Barnevernet dømt i menneskerettsdomstolen – igjen

Nok en gang har norsk barnevern blitt dømt i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Dette begynner å danne et mønster der norske myndigheter opptrer inngripende overfor familier og bryter med internasjonale konvensjoner og menneskerettighetene.

Barnevernet dømt i Menneskerettsdomstolen...igjen.
Norsk Barnevern er dømt i menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Denne gangen ble barnevernet og derved staten dømt i ni saker, i nyere tid har barnevernet blitt dømt 23 ganger.

Denne historikken krever en grundig gjennomgang av barnevernets virke med tanke på å beskytte borgernes menneskerettigheter. Jeg vil foreslå en uavhengig gruppe av jurister og representanter for menneskerettighetsorganisasjoner.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer