Kommentar

Erna og kompiskapitalismen

Erna Solberg er i hardt vær på grunn av mannens aksjehandel. La oss tenke nøye på hvorfor dette er en stor sak. Kanskje er det systemet, heller enn ekteskapet, som må fikses?

Nå har sikkert de aller fleste fått med seg at Erna Solberg er i hardt vær etter at det har vist seg at mannen, Sindre Finnes, har handlet aksjer i større omfang enn hva han har kommunisert til Erna og SMK.

Erna Solberg har måttet svare om mannens aksjehandel
Erna med kompiser

Denne handlingen er problematisk fordi den kunne ha gjort Erna inhabil i saker som ble behandlet av regjeringen. Det er også et spørsmål knyttet til om informasjon kan ha blitt delt som må ansees som innsideinformasjon.

Jeg vil ikke vinkle denne historien i retning av at vi trenger strengere regler og mer overvåkning av personer i posisjon og deres familiemedlemmer. Snarere vil jeg si at det er et vel så mye en indikasjon på en systemfeil. Feilen ligger dels i at folk alltid vil reagere på incentiver, og en rasjonell innretning av styre og stell vil akseptere dette som et faktum. Mer er jeg opptatt av å stille spørsmålet: hvorfor behandler regjeringen så mange saker som utløser inhabilitet?

Denne historien er et klart varselflagg om at vi lever under kompiskapitalismen. En mindre aktiv stat ville langt sjeldnere utløse inhabilitet og ha langt mindre behov for å regulere adferden til personer i maktposisjoner eller personer som står i en relasjon til disse.

Hva jeg tar med meg fra denne saken er at Norge må gå i retning av en mindre inngripende stat og et samfunn uten kompiskapitalisme.

Mest lest

Arrangementer