Kommentar

Lotusspiseren – økonomisk uavhengighet

Økonomisk uavhengighet, frihet, selvråderett, nyte sitt otium. Til alle tider har mennesker søkt frihet og uavhengighet. Uavhengighet fra det offentlige, en arbeidsgiver og fellesskapet. Et viktig tegn på økonomisk uavhengighet er arbeidsfrihet.

I novellen Lotusspiseren12 skildrer Somerset Maugham en mann som velger et fritt liv på Capri fremfor å henge i stroppen som kontorarbeider i et forsikringsselskap. I novellen er det en konflikt mellom frihet og økonomisk evne. Han har ikke tilstrekkelige midler til å leve livet ut og dør i fornedrelse og fattigdom – var det verdt det? Er hovedpersonen, Wilson, offer for egen forfengelighet eller er han et unntaksmenneske som tar kontrollen over sin egen skjebne.

For novellens del blir det opp til leseren å avgjøre. Her vil jeg stille spørsmålet: Hvor lett er det å ta kontroll over egen skjebne og sette seg fri i vårt samfunn?

Lotusspiseren
Lotusspiseren, rentenisten, otium nyteren.

Valget mellom hvor mye du vil arbeide og hvor mye du vil være arbeids-fri er vesentlige i menneskers liv. Dette gjelder både på kort sikt, i form av stillingsprosenter, og på lang sikt i form av perioder i livet der du velger ikke å ha en jobb.

Problemet i vårt samfunn er at det er vanskelig å legge seg opp den formuen du må ha å tære på for nettopp å kunne nyte ditt otium3. Stikkordet er selvsagt skatt. Det er skatt på arbeidsinntekt, skatt på kapitalinntekt. Skatt på forbruk, skatt på eiendom og skatt på formue. Hvordan skal du kunne bygge kapitalen som du trenger for et uavhengig liv?

Noen klarer det selvsagt, men det er ikke lett. Det er ikke lett å være selvstendig, det er ikke lett å kunne velge selv, det er ikke lett ikke å leve et A4-liv. Hvorfor vil vi ha det slik?

La oss si at du har andre preferanser for hvordan du vil leve livet ditt; kanskje er du ikke så glad i å være ansatt, kanskje er du bare glad i å gjøre andre ting enn å henge i stroppen. La oss si at du lever billig og sparer til en annen tilværelse. Du jobber kanskje mer nå for å kunne jobbe mindre senere. Hurtig nok er du i gruppen som har mest fra før, du er blant dem med sterkest rygg. Du er blant dem som kan bidra mer. Løsningen er selvsagt et samfunn som tillater individene å planlegge eget liv.

Når liberalister sier at de vil gi menneskene friheten tilbake, så er det virkelig.

Yellow Tara
Hvordan skape et fritt liv?
  1. Lotusspisermotivet er hentet fra klassisk gresk tradisjon og finnes eksempelvis i Odysseen og hos Herodot. ↩︎
  2. Illustrasjonene er AI-genererte over temaet gul Tara, som er knyttet til velstand. ↩︎
  3. Jeg må få kommentere etymologien i otium/negotium: de gamle romere så lediggang som nobelt og arbeid som tvilsomt, derfor er negotium, forretninger, negasjonen av otium. ↩︎

Mest lest

Arrangementer