Magasin

Debatt om alt mulig

Unge Venstres generelle politiske debatt er alltid interessant. Her slippes det meste av spennende og unike politiske meninger løs. Her er takhøyden fornøyelig, og befriende stor. Unge Venstre lykkes svært godt med å legge til rette for fri debatt.

Et av virkemidlene er at alle som er nye på landsmøtet begynner sin tale med at de er på sitt første landsmøte og får en rungende applaus. Jeg snakket med en veteran og dette var en gammel tradisjon.

Allerede den første halvtimen med innlegg kom man innom funksjonshemmede i skolen, fritidsklubber, autismediagnoser, høyhastighetstog, hyllest til nynorsk, naturvernavtale, dynamisk stemmerett og ønske om fastpsykologer. Så fikk de en hilsningstale fra moderpartiet.

Sveinung Rotevatn

Hilsningstale fra Sveinung Rotevatn

Han gratulerte Unge Venstre med skolevalgene og snakket om EU og situasjonen i Midtøsten. Han mente at situasjonen i Midtøsten aldri har vært så dyster, i hvert fall i moderne tid. Han omtalte det som skjedde 7.oktober som massemord på jøder, og var tydelig på at Israel har rett til å svare og beskytte innbyggerne. Han var imidlertid svært kritisk til hvordan dette skjedde.

– Hvordan kan dette svaret gi noe håp?

Han snakket deretter om EU og var glad for at han som nestleder i Venstre kunne si at partiet ønsker at Norge skal bli med i EU. Han gav æren for dette til Unge Venstre. Det var Unge Venstre som la grunnlaget for at dette ble vedtatt i Venstre, og roste ungdomspartiet for arbeidet de gjør.

Mye om flyktningepolitikk på landsmøtet

Jens Håkon Birkeland snakket om at det var en grunnleggende rettighet å søke familiegjenforening for asylsøkere, men mente at dette var spesielt vanskelig for skeive. De har ofte flyktet fra steder der de ikke kan inngå de ekteskapsavtalene som sikrer den statusen som UDI krever.

Hans Jacob Huun Thomsen var opptatt av samme tema. Han kritiserte Unge Høyres leder Ola Svennebys forslag om innvandringsstopp. Han var mer redd for et samfunn der solidariteten tar slutt og påpekte at integrering går i riktig retning med stadig flere innvandrere i arbeid og mindre kriminalitet.

Dette var nok den saken som fleste engasjerte seg i fra talerstolen, med harde angrep på kutt i antall flyktninger som tas imot.

Liberale innslag på landsmøtet

Emma Strandbakke var opptatt av at kvotering ikke er en løsning for mennesker som er for likestilling. Hun tok utgangspunkt i et verv hun ikke fikk fordi det var bestemt at dette måtte tildeles til en mann. Stepan Emilov ville ha skattefradrag ved kjøp av brunost. Han holdt et fornøyelig innlegg der han stilte spørsmål om det ikke var på tide å anerkjenne brunosten som en del av vår nasjonale identitet.

Josefine Rygh og Håkon Ryvarden Hübert fra Oslo holdt gode, liberale innlegg i debatten. Hun angrep landbrukspolitikken som blir ført og mente vi bodde i et land med for mange bønder.

– Det er et problem når produksjon ikke skjer av hensyn til forbruk, men at produksjonens formål er produksjon i seg selv.

Hun likte ikke negativ verdiskapning og mente at landbruket burde ha samme rammer som andre sektorer i samfunnet. Han var opptatt av økonomisk frihet og ville at Unge Venstre skulle bli et tydeligere gründerparti. Han mente Unge Venstre allerede var tydelige på klima, frihet og rettferdighet.

– Vi kan imidlertid bli så mye bedre når det kommer til økonomi. Vi må senke skattetrykket.

Ådne Hansen Wilberg fra Vestland var den eneste som snakket om kjernekraft for å bidra til å hindre klimaendringer. Han viste til at de ikke hadde utslipp av klimagasser og at kjernekraft var tryggere enn for eksempel solcellepaneler.

Hein Knudsen fra Innlandet må nevnes siden han siterte John Locke. Han var for øvrig opptatt av at Ukraina måtte seire mot Russland

– Dette er demokrati mot diktatur. Det er frihet mot undertrykkelse.

Alle har sitt gode formål

Utover noen røster som ville begrense offentlig inngripen, var det mange personlige kjepphester i debatten. I sum tror jeg de ville bli uhorvelig dyre. Samtidig er Unge Venstre et politisk verksted der man ikke er redd for å dra frem nye saker, og der det er lov å tenke høyt uten å sables ned.

Det er rett og slett sivilisert debatt der alle får sin dose med applaus. Halvor Dølmo fikk applaus når han ville gruvedrift i Norge og i Sverige istedenfor Kina og Kongo.

– Utvinn, baby, utvinn!

Mange talere var humoristiske og fylt av godt humør. Måker som tar burgere fra folk ble brukt som argument for å beskytte naturen og en annen var opptatt av ananas på hamburger som del av et helsepoeng. Morsomst var kanskje Petter Tennfjord som møtte i Batman-drakt.

Petter Tennfjord utkledd som Batman

Han var skuffet over at han i Trondheim kunne kjøpe øl en time kortere på natten enn han kunne i Oslo, og at Venstre lokalt støttet det. ‘Engasjert forbannet’ er kanskje en mer presis beskrivelse enn å si at han var skuffet.

Opptellingen min viste at over 70 ungdommer deltok i landsmøtedebatten. Det er ganske imponerende.

5 uttalelser skal behandles på landsmøtet

Politiske uttalelser behandles på søndagen hos Unge Venstre. På fredag bestemmes det hvor mange som skal behandles og hvilke. Det gikk fort å bestemme at det var tid til å behandle 5 uttalelser.

Så ble det interessant. Det var sendt inn 9 forslag og så begynte nerdemoroa. Det ble foreslått at forslag 3 som ikke vart innstilt, skulle med i stedet for tre av de innstilte forslagene. Det var forslag om at tre ulike forslag skulle erstatte forslag 4., inkludert nr 3

Erfarne landsmøtenerder forstår nå at man har minst en potensiell Condorcets paradoks situasjon der avstemningsrekkefølgen blir helt avgjørende. Jeg tviler på at mange skjønte det, men nok var påkoblet til at det ble en rådgivende pause etter at ordstyrerne var i gang med votering slik at man fikk ryddet i voteringsrekkefølgen. Jeg hadde lest forretningsorden og det ble så korrekt som det kunne bli. Det vil si at det ikke ble direkte feil, men det var nok ikke helt tilfeldig at innstillingen gikk gjennom.

Her er de uttalelsene som skal behandles:

  • 1 – Vi trenger en reform av tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde
  • 9 – Handling mot dyrtiden
  • 4 – Ny lov om rituell omskjæring, til barnets beste
  • 2 – Åpenhet og tillit til politikere
  • 6 – Fordøm Aserbajdsjans vold mot armenerne

Den mest interessante uttalelsen som skal vedtas, handler om omskjæring av guttebarn. Her har Unge Venstre hatt uenighet i ganske mange år. Frem mot søndag kan landsmøtedeltakerne foreslå endringsforslag til forslagene.


Se vår side med samling med stoff om Unge Venstre.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer