Magasin

Unge Venstre er engasjert i utenrikspolitikk

Det første som møtte meg da jeg kom inn til landsmøtet på lørdagen, var frokostbordet. Jeg vil tippe at dette er annerledes i Unge Høyre.

Lørdagen startet med formalia, noe som nok er for spesielt interesserte. Man kan imidlertid merke seg at kontrollkomiteen påpekte at «en økende andel av Unge Venstres medlemsmasse som kommer fra det sentrale Østlandet». Slike endringer kan ha politiske implikasjoner. Internasjonalt utvalgs leder Katja Busuttil gav også en interessant info om at man var gått over fra Facebook til Instagram for å gi info om arrangementer fordi færre unge er på Facebook.

Lars Sponheim ble utnevnt til æresmedlem i Unge Venstre. Han ble i 1993 valgt til Venstres eneste stortingsrepresentant. Ane Breivik sa at det er hevet over enhver tvil at Sponheim er den som skal ha brorparten av æren for gjenreisningen av Venstre. Han tok partiet fra ørkenvandring til Stortinget og regjeringen.

Verneplikten i Unge Venstre

Brage Kåsa Skarstein

Det ble mye diskusjon om hva som skulle stå om verneplikt. Etter å ha vært mot verneplikt lenge, vedtok Unge Venstre ja til verneplikt ifjor. Det er selvsagt trist. Både prinsipielt og praktisk er det store problemer med et slikt standpunkt hvis man er liberal.

Ja til verneplikt ble uansett stående siden ingen hadde sendt inn forslag om å være mot verneplikten. Landsmøtet diskuterte blant annet hvordan dette skulle begrunnes.

Det er tydelig at Unge Venstre er blitt mye mer forsvarsvennlige de siste årene. Det er flere hauker der det tidligere var overvekt av duer. Mye har nok endret seg med Russlands angrep på Ukraina.

Brage Kåsa Skarstein var en av dem som har tvilt seg frem til å ønske verneplikt, men ønsket at teksten skulle ha med at verneplikt var problematisk. Dette ble da også vedtatt tatt med.

Unge Venstres forsvarspolitikk

Emilie Ovnerud som er fylkesleder i Viken, og Thyra Håkonsløkken som er fylkesleder i Innlandet, var to av dem som engasjerte seg mest i forsvardebatten.

Emilie Ovnerud var spesielt mot et forslag som gikk inn for at personer med diverse utfordringer skulle inkluderes som vernepliktige i forsvaret. Dette forslaget ble mye diskutert og falt. Hun var også svært kritisk til verneplikten som hun er imot.

– Jeg var 9 timer i forsvaret og noe av det første jeg fikk vite var at jeg var forsvarets eiendel når jeg kom inn i forsvaret.

Thyra Håkonsløkken engasjerte seg mot et forslag om at forsvaret skulle ha fem brigader, hvilket var innstillingen. Det var forslag om reduksjon til både tre og to brigader. Landsmøtet havnet til slutt på at Unge Venstre ønsket to.

Tejn Rolland fra Oslo ville ha mer økonomisk realisme i forsvarspolitikken og droppe detaljstyringen av forsvaret.

– Summen går ikke opp når man blant annet vil doble antall vernepliktige og femdoble antall brigader.

Fylkesleder i Vestland, Thea Moen Flølo, reagerte også på at innstillingen ville øke antall vernepliktige til 20000. Hennes fylkeslag hadde foreslått 10000 som et mål. Landsmøtet havnet på 15000 i voteringen.

Det var for øvrig interessant å følge voteringene. Voteringene foregikk ikke helt konsekvent og i henhold til forretningsorden hele tiden, men jeg tror landsmøtet som helhet var fornøyd med hvordan det skjedde.

Det var for øvrig stort flertall for at FN og Nato fortsatt kunne drive med fredsbevarende operasjoner. Et forslag om å øke antallet i heimevernet til 80 000 soldater, ble ikke vedtatt. Stort sett så gikk modererende forslag gjennom. Landsmøtet var for øvrig mot atomvåpen, men de mest radikale forslagene falt.

Jernbane og kulturminner

Denne debatten handlet for det meste om bygging av jernbane i Nord-Norge og bevaring av kulturminner i krig.

Delegatene fra Oslo var frempå med økonomisk nøkternhet mot delegater fra distrikene som ville bruke masse penger i sine nærområder. En fra sentrale strøk var helt tydelig.

– Dere vil skattlegge meg for noe jeg aldri vil bruke.

Det var en veldig jevn votering om hvorvidt Unge Venstre vil at man skal prioritere jernbane i Nord-Norge over resten av landet. Oslo og Viken var spesielt imot. Forslaget ble likevel vedtatt.

Det ble også vedtatt at man skal verne om kulturminner, også i krise og krig. I debatten om dette ble det påpekt at det allerede står i Genevekonvensjonen. Denne konvensjonen ble så kalt for bare et papir, hvorpå vedtak i Unge Venstre også ble kalt bare et parti. Landsmøtet støttet til slutt debattanten som mente at jo mer papir, jo bedre.

EU, FN og Kina

Skal det være folkeavstemning før Norge blir med i EU? Skal Norge bli medlem i Eurosonen? Bør FNs sikkerhetsråd få flere medlemmer? Landsmøtet hadde spennende debatter om disse spørsmålene.

Landsmøtet bestemte at Norge ikke burde bli med i eurosonen nå. Punktet om å fjerne folkeavstemning om EU ble ikke vedtatt, så derfor vil Unge Venstre fortsatt ha folkeavstemning om EU. Det var fintelling om antall medlemmer i sikkerhetsrådet burde utvides, og dette ble ikke vedtatt.

Kina var ikke populært i salen. Det ble blant annet vedtatt å skrote normaliseringsavtalen med Kina. Og med en stemmes overvekt ble det vedtatt å ikke mene noe om EFTA.

På et langt møte var ikke alle blikk på talerstolen hele tiden.

Hele hoveduttalelsen var skrevet på nynorsk. Det forelå et forslag om at uttalelsen også skulle publiseres på bokmål. Her var det stort ønske om debatt, og dette forslaget ble derfor utsatt til søndagen.


Se vår side med samling med stoff om Unge Venstre.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer