Magasin

Debatt om rituell omskjæring av guttebarn

Søndagen hadde en klassisk start med vedtekter der ulike fylkeslag ville ha vedtatt forslag som gagnet dem selv. Så ble innstillingene vedtatt. Deretter gikk man over til diskusjon om hoveduttalelsen som er på nynorsk, også skal oversettes til bokmål. Det var bare 10-12 stykker som engasjerte seg i debatten. Forslaget ble deretter avvist med stort flertall, som inkluderte delegatene fra Oslo.

Landsmøtesalen med regnebueflagget, EU-flagget og det ukrainske flagget i bakgrunnen

Døve og åpenhet

De første uttalelsene som ble vedtatt var et ønske om en reform av tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde og en om åpenhet og tillit til politikere. Cora Williams Peterson og Heja Lykke Kilicdogan fra Oslo engasjerte seg i uttalelsen om vilkårene til de hørselshemmede. Åpenhetsdebatten ble dominert av diskusjon om lønnen til stortingspolitikere. Flertallet ønsket ikke å fryse denne.

Heja Lykke Kilicdogan og Cora Williams Peterson.

Omskjæring av guttebarn

Søndagens mest debatterte sak var en uttalelse om forbud mot rituell omskjæring av barn.

Argumentene for et forbud mot omskjæring tok utgangspunkt i at man ikke kunne gjøre irreversible inngrep hos små barn. Motargumentene var av tre typer. Det ene handlet om at forbud kan ha negative konsekvenser som flytter omskjæring ut fra sykehusene. Ane Breivik sa det slik

– Det faller meg tungt, men jeg tror ikke et forbud fungerer.

Det andre argumentet tok utgangspunkt i at det rammet jødiske og muslimske minoriteter. Dernest så mente noen at det som stod om reguleringer i politisk plattform var bedre enn forslaget

Etter debatten og behandling av endringsforslagene, ble uttalelsen avvist med ganske stort flertall.

Landsmøtet vedtok deretter uttalelsen «Fordøm Aserbajdsjans vold mot armenerne» uten særlig debatt. De vedtok deretter etter litt mer debatt en resolusjon mot dyrtiden. Den handlet om å forbedre menneskers privatøkonomi. Blant tiltakene var å innføre et skattefradrag for unge under 30 år som er i jobb, senke matvareprisene ved å fjerne tollmurene og å fjerne moms på frukt og grønt.

Kort intervju med Ane Breivik

Ane Breivik

Etter landsmøtet fikk jeg en kort prat med Unge Venstres gjenvalgte leder.

– Hva er det viktigste som skjedde på landsmøtet?

– Det viktigste vedtaket var det som gikk på utenriks- og forsvarspolitikk. Vi gikk i dybden og tydeliggjorde en rekke standpunkter. Vi tok sterkere avstand fra autoritære regimer og å handle med Kina enn vi tidligere har gjort.

– Særlig land som Russland og Kina har rustet opp og Vesten ikke tatt inn over seg hvor avhengige vi er av råvarer fra disse landene for å gjennomføre det grønne skiftet. Her må Unge Venstre brøyte vei i årene fremover.

– Hva er det viktigste fremover for Unge Venstre?

– Vi må løfte det internasjonale perspektivet. Det er Europaparlamentsvalg neste år og Norge har ikke en stemme der. Vi må løfte EU-fanen høyt.

– Vi har også et særlig ansvar for å styrke den private økonomien for unge folk i møte med dyrtiden. Hvorfor unge? Fordi vi har et økonomisk system som gjør at unge blir spesielt skadelidende. Hvis ikke man kan få hjelp fra foreldre, risikerer man å stå utenfor boligmarkedet. Det er de unge som vil få problemer med pensjonene på sikt.

Søndagens ordstyrere

Landsmøtet var gjennomgående profesjonelt gjennomført. Alt gikk som smurt underveis selv om Unge Venstre kun har en ansatt, generalsekretæren Enok Mørch Grova. Tidligere aktive i Unge Venstre deler på ordstyrerjobben og bytter underveis i landsmøtet.

Og i god Unge Venstre tradisjon var det stadig folk som lot seg overbevise under debatten og dermed oppfordret til å stemme mot sine egne forslag, uten at det vekker noen oppsikt. Det vitner om en god debattkultur.


Se vår side med samling med stoff om Unge Venstre

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer