Forfatter: Øyvind Kvernvold Myhre

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv