Ukategorisert

Politikerne skal ikke drive forretningsvirksomhet

Stranda kommune er et godt eksempel. Ufornuftig investering svir når politikerne skal lage kommunebudsjett.

Det prinsipielle er klart, tydelig og godt: Politikerne skal ikke være aktør i et konkurranseutsatt område. Rett og slett fordi det er staten som er regulator og premissgiver for konkurransen.

Samtidig er det stygge eksempel på at politikerne kaster bort skattefinansierte penger på vanvittige investeringer. Stranda kommune har investert mye penger på Strandafjellet Skisenter de siste årene. Når senteret blir solgt, og det er fornuftig å selge ut fra det prinsipielle, vil kommunen sitte igjen med et gigantisk lån på vel 100 millioner kroner, ifølge Summoringen.no. 100 millioner i gjeld vil svi når politikerne skal lage budsjett de neste årene.

Grenser for politikk!

Mest lest

Arrangementer