Ukategorisert

Subsidiekutt å «plage næringen»?

Både pelsdyroppdrettere og alle andre som lever av eller støtter en politikk der næringsdrivende (og andre) får subsidier bør merke seg Høyre-politiker Henrik Asheims formulering i dagens Klassekampen.

I går la Pelsdyrutvalget (Hamre-utvalget) frem sin rapport om fremtiden for pelsdyrnæringen i Norge. Flertallet anbefaler å opprettholde næringen, men kommer med en rekke anbefalinger om hvordan driften bør være. Fredag stemte alle partier med unntak av Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne for et forslag om å be regjeringen vurdere forbud mot pelsdyroppdrett.

Henrik Asheim er en av seks Høyre-representanter på Stortinget som går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, og de har skrevet et innlegg med begrunnelse på NRK Ytring.

Liberaleren har lenge ment at å kutte subsidiene er den beste måten for Stortinget å bidra til en avvikling av pelsdyrnæringen. Men Henrik Asheim er ikke enig. Til dagens Klassekampen sier han at å kutte subsidiene til denne næringen er «en politikk som egentlig bare «plager næringen.»». Det vil sikkert alle som støtter subsidier av alle slag merke seg. At å fjerne subsidier er å plage noen. Argumentet vil sikkert glede alle politikere som har gjort det til et levebrød å samle inn folks penger og dele dem ut igjen via offentlige støtteordninger.

En bedrift eller næring lever av å tjene penger på sin produksjon av varer eller tjenester. Når man ikke klarer å tjene mer enn utgiftene man har, er ikke virksomheten levedyktig. Politikerne har dessverre gjort det til en regel å gi ulike virksomheter som ikke klarer å tjene sine egne penger dine og mine penger isteden. Slikt kalles subsidier. Da trenger man ikke bry seg nevneverdig om kundene sine, eller om utgiftene man har. Man sender regningen til noen andre. Til oss som betaler skatt. Er dette god Høyre-politikk? Inntil jeg leste Asheims uttalelse hadde jeg hverken trodd eller håpet det.

Det er ikke riktig, som Asheim sier til Klassekampen, at det er uryddig å fjerne subsidiene. Tvert imot, er det et meget klart og prinsipielt argument: Lev av det du produserer, eller gjør noe annet! ¨

Asheim sier også: «Dersom vi ikke forbyr pelsdyrnæringen, men fjerner subsidiene, kan det i verste fall også føre til at dyrene får det verre og at driften sentraliseres. Jeg ønsker meg et prinsipielt forbud..» Er det virkelig politikernes oppgave å forby næringsvirksomhet?

VG skriver på lederplass i dag: «Dyr i bur kan fremstå som brutalt, men det er regelbrudd som raserer tilliten. For vi har ingen illusjoner om at industrielt husdyrhold kan eksistere uten skader og problemer. Målet må være å drive lovlig og på best mulig måte.»

Nettopp. Myndighetene kan regulere næringen. Som den gjør med det meste annet. Myndighetene kan stille strenge krav, og kontrollere at de overholdes. De som bryter reglene kan og bør straffes for det. Og subsidiene fjernes. En næring som hverken overlever uten andre enn egne og kundenes penger, eller klarer å overholde myndighetenes krav til virksomheten, vil dø av seg selv.

Som jeg skrev i et brev til daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum:

«Jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal brukes for å holde liv i en næring som aler opp og holder liv i dyr til den dagen pelsen deres gjør det greit å drepe dem. Jeg anser også at dèt å ale opp dyr og holde dem i bur kun for pelsens skyld er rent dyreplageri. Og jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal brukes til dyreplageri.»

Jeg håper at Henrik Asheim og resten av Høyre kan si seg enig, slik at Stortinget kan fjerne subsidiene til pelsdyrnæringen. Og gi kontrollmyndighetene nok ressurser til å følge opp om næringen efterlever myndighetenes krav til drift og dyrevelferrd.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer