Ukategorisert

Nobelkomitékandidat skaper debatt og forslag

Det beste med Carl I Hagen som kandidat til Nobelkomiteen, er debatten og forslagene kandidaturet har frembrakt.

Noen av de mest sentrale politikerne i Norge, har samarbeidet om et representantforslag. Jonas Gahr Støre, Marit Arnstad, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide ønsker at Stortinget skal vedta at stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan ikke kan bli valgt som til medlem av Nobelkomiteen.

–Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018, skriver representantene i representantforslaget som Stortinget.no har publisert.

Les også: Bjørnar Moxnes gjør det som burde vært gjort for lenge siden.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer