Debatt

Smittetala går fel veg

Espen Nakstadn fra Helsedirektoratet på Regjeringens pressekonferanse om smitteverntiltak i mars 2020. Foto: Jan Rickard Kjelstrup CC.BY.NC.
Espen Nakstad fra Helsedirektoratet på Regjeringens pressekonferanse om smitteverntiltak i mars 2020. Foto: Jan Rickard Kjelstrup CC.BY.NC.

Reproduksjonstalet er no over ein og smitteltalet stig. Det var ikkje ei slik utvikling styresmaktene ville sjå. Espen Nakstad i Helsedirektoratet seier at det viktigaste tiltaket er å få folk til å rette seg etter smittevernåtgjerdene vi allereie har.

Dette har gått som eg frykta i april. Folk er lei av åtgjerder dei opplever som alt for avgrensande. Styresmaktene burde ha sett inn innsatsen på folkeopplysing og plassert ansvaret på kvar einstaka nordmann. Det er der ansvaret høyrer heime. Det slik me tving viruset i retrett.

Det er på tide at styresmaktene går etter dei som ikkje følgjer smittevernåtaka, slik at dei kan losna tvangsåtgjerdene for dei av oss som faktisk lyttar og går heim når festen blir fuktig og meteren glepp.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer