Kommentar

FrP med forslag om en forbrukervennlig alkoholpolitikk

Representanter fra Fremskrittspartiet på Stortinget har fremmet et representantforslag om en næringsvennlig, modernisert og forbrukervennlig alkoholpolitikk.

Som liberalist er det enkelt å konkludere med at FrP-representantene bør gå mye lengre i forslaget, men samtidig er det begrenset for hva det er mulig å få flertall for på Stortinget. Norske politikere ønsker en restriktiv alkoholpolitikk, også den delen av politikken med merkelige utslag.

I vår ble det reagert på skjenkesteder som hadde kunst, både bilde på veggen og lysestaker laget av vinflasker.

FrP-representantene mener alkoholloven ikke skal fungere som et kommunikasjonsforbud for drikkevarebransjen, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer for å tillate markedsføring av alkoholfritt øl med bryggeriets/produsentens logo og kjennetegn. Det er også et ønske om å tillate merking av alkoholemballasje med eventuelle utmerkelser og priser.

Dersom en produsent vinner en pris, er det i dagens lovverk ulovlig å vise fram seieren i sosiale medier eller på flasker. Forbudslinjen er dårlig næringspolitikk!

FrP-representantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer for å tillate at næringsdrivende skal kunne informere om egen virksomhet og egne produkter på sine egne sider i sosiale medier, samt at norske produsenter får frihet til å gi nøktern produktinformasjon.

I forslaget ønsker FrP også å flytte ansvaret for alkoholpolitikk fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Med de merkelige utslagene som blant annet Liberaleren har omtalt, bør debatten om FrP-forslaget bli interessant. Det er tvilsomt om FrP får flertall for forslaget. Stortingsflertallet har i denne valgperioden vært veldig næringsfiendtlige, faktisk på en rekke områder.

Det er Bård Hoksrud, Silje Hjemdal, Sivert Bjørnstad, Morten Wold, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Bengt Rune Strifeldt, Dagfinn Henrik Olsen og Roy Steffensen som har fremmet representantforslaget.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer