Kommentar

Pengeproblemer? Det bør være umulig!

Den norske staten, og en del kommuner har gjennom år hatt store og økte inntekter. I 2023 bruker Norge i underkant av 400 milliarder kroner fra oljefondet, Statens pensjonsfond utland.

Bruken av penger fra oljefondet kommer på toppen av alle skattene borgerne og bedriftene, betaler inn. Med denne pengebruken kan ikke statsministeren, statsrådene og stortingsrepresentanter, kritisere kommuner som fører en uansvarlig økonomisk politikk. Staten har ikke vært et godt forbilde for kommunesektoren.

Hammerfest. Foto: fnugry (CC BY-NC 2.0)

Equinors gassanlegg på Melkøya, har sørget for at Hammerfest kommune har gått fra fattig til rik; uten at kommunen er rik. Gjennom milliardgevinster i eiendomsskatt fra Melkøya, har kommunestyret over flere perioder sørget for oppgradering av infrastrukturen i hele kommunen og innbyggertallet har økt. Industriprosjektet har gitt et løft for kommunen på Finnmarkskysten, ikke minst i sysselsetting. Likevel har Hammerfest kommune store økonomiske utfordringer. Det bør være umulig! Det er politikerne som har skapt problemene!

Kommuneøkonomien i Hammerfest er skakkjørt. Ved halvgått 2023 er det 54.000.000 kroner i minus i regnskapsboka, ifølge iFinnmark.

En oversikt som ble fremlagt av kommunedirektør Elisabeth Paulsen for formannskapet i Hammerfest nylig, viser at 18 kommunale stillinger står vakante på grunn av de økonomiske utfordringene. iFinnmark fortalte før formannskapsmøtet at overforbruket første halvår er på 400 000 kroner hver eneste dag. Hammerfest kommune er en ganske liten kommune målt i innbyggertall med vel 11 000 innbyggere. En kommune med vel 11 000 innbyggere skal ikke få økonomiske utfordringer når det hvert år tikker inn nærmere 200 millioner på konto fra Equinors bygninger på Melkøya.

Valg = et økonomisk spørsmål

Borgerne i Hammerfest bør stemme på partier og politikere, som ønsker å få kontroll på økonomien. Befolkningen har prøvd varianten med makt til utgiftskåte politikere, uten at dette er vellykket. Nå bør alternativet friste. Om det finnes alternativ? Nei ikke noen gode, dessverre. Det er sosialdemokrater med røde og blåe slips som stiller til valg i Hammerfest.

Når du bruker stemmeseddelen til valg 2023, bør du velge politikere som sier nei til store kommunale utbygginger. Du bør si nei til politikere som hele tiden maser om bruk av penger til ditt og datt. I bruk av penger, er negative politikere det borgerne bør foretrekke. Ja til flere NEI-politikere!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer