Stikkord: Bob Woodward

Veien til Ambrussum i Frankrike. Foto: Clem Rutter CC.BY.
Kommentar

Veien til helvete

Paternalismen er på vei tilbake, enten Trump lyver for å beskytte amerikanere eller norske styringseliter tar vekk handlingsfrihet.