Stikkord: Eskil Pedersen

Ukategorisert

Over og ut for skoledebattene?

Som Liberaleren fortalte om fredag, er det uenighet blant de partipolitiske ungdomsorganisasjonene om skoledebattene bør fortsette. Liberaleren anbefaler å ta frem igjen et gammelt forslag.