Stikkord: Helse og sosial

Notiser

Stabilt sykefravær

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme […]