Uncategorized

Liberalister bør stemme på Det Liberale Folkepartiet

Jeg vil i denne artikkelen argumentere for hvorfor liberalister ikke bør stemme på Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet. Desom du skal stemme, bør du bruke stemmeseddelen til DLF.

Det er ingen selvfølge at liberalister skal stemme på dette partiet. For det første er det gode argumenter for å ikke stemme eller selge stemmen sin. Jeg har tidligere skrevet flere artikler knyttet til dette og med generell kritikk av demokratiet. Se Det er meningsløst å stemme – eller?, Jeg er motstander av demokratiet og Liberalister bør ikke stemme H eller FrP i Oslo. Argumentene er fortsatt gyldige, les og lær. Det er imidlertid likevel slik at det man stemmer er et signal. I Dagbladet denne fredagen ble jeg intervjuet om hvorfor min stemme er til salgs. Dette er et signal.

Nå er det imidlertid slik at politikerne har monopolisert den politiske debatten til å handle om partipolitikk. Mange liker å gi et partipolitisk signal. Hvilket signal bør man i så fall gi?

Mange liberalister er aktive i Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet og oppfordrer liberalister til å stemme på deres parti. Jeg ser ingen grunn til en generell fordømmelse eller kritikk av slikt arbeid, det er for eksempel svært nyttig med tanke på idespredning spesielt blant yngre mennesker.

Disse partiene har imidlertid en ting felles. De er enige om at det er statens oppgave å ta ansvar for mennesker fra vugge til grav:

Fødende slipper å betale for tjenestene på sykehuset, barnene mottar ulike former for subsidier, enten det kalles barnetrygd, kontantstøtte eller barnehage. Partiene er enige om at staten skal subsidiere 13 års skolegang, fulgt av minst 5 års videre studier. Ved behov for helsetjenester er det hele tiden det offentlige – og ikke individet selv – som er ansvarlig for å betale for dette. Dersom man av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å jobbe, kan man få ulike former for offentlige støtte, betalt for av dem som fortsatt jobber. Alderdommen skal selvsagt finansieres over offentlige budsjetter betalt av fremtidige skattebetalere. Begravelsen er sikkert også subsidiert.

Poenget er at alle disse partiene støtter alle de viktige og dyre sidene ved velferdsstaten. Når Kristin Clemet kommer med et utspill som enhver ikke-sosialist med iq over 70 burde støtte, er det ingen støtte å oppnå. Om partiene er feige, sosialistiske eller dumme – eller alt på en gang – er ikke godt å si.

Støttespillerne til disse partiene vektlegger alltid at de er bedre enn det rødgrønne alternativet og trekker frem enkeltsaker der de har positive synspunkter. Det er sikkert ikke helt galt. Dersom man sitter på vippen, kan man kanske forsvare å velge pest fremfor kolera. Det er imidlertid slik at stemmegivning handler om å sende et signal. Signalet liberalister sender ved å stemme på Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet er at det er naturlig og riktig at det er et offentlig ansvar å sørge for barns utdannelse, voksne menneskers helse og eldre menneskers velferd.

Dette er et galt signal å sende. Hvis ikke vi forsvarer et privat skolevesen, hvem? Hvis ikke vi forsvarer at mennsker er ansvarlige for sin egen velferd, hvem?

Hvorfor bør liberalister stemme Det Liberale Folkepartiet?

Det er tilsynelatende gode argumenter mot dette. DLF er ikke spesielt flinke og vellykkede. I partipolitisk sammenheng er de tapere, og hvem vil være en taper? Da er det mye bedre med et fett betalt verv i et suksessfylt parti.

DLF har dessuten store politiske mangler. Spesielt i utenrikspolitikken velger de naiv statstro og kollektivisme fremfor et forsvar for individuelle rettigheter.

Det er likevel ikke mulig å komme utennom at de har et par sentrale kvaliteter. For det første står de for egne meninger uten å skjele til hva som er populært. For det andre er de konsekvent på riktige standpunkter når det gjelder utdannelse, helsevesen og alderstrygd. De store og viktige sakene.

Liberalister i Oslo, Rogaland og Hedmark bør legge DLF sin stemme i urnen, heve blikket og tenke. Jeg stemte på det eneste partiet som mener at staten ikke skal styre menneskers liv fra vugge til grav.

22 Comments

 1. Hvis du bor i Oslo, Rogaland eller Hedmark. så bør vel dette være ganske selvsagt for en ekte liberalist.

  Selv bor jeg utenfor disse fylkene, og selv om de i DLF nok hadde foretrukket at jeg stemte blankt, har jeg valgt å stemme på Fremskrittspartiet da jeg synes dette er hva som praktisk kan gjøre mest forskjell i politikken når DLF ikke er tilgjengelig.

  Håper virkelig DLF klarer å samle sine 500 stemmer i ett av fylkene sine i år.

 2. Liberalere bør holde god avstand til DLF, det er et parti av falsk liberalere, DLFs såkalte liberalitet har sporet av for lenge siden og fått tydelige autortiære/totalitære trekk.

  Ekte liberalere bør stemme V, eller til nød H eller SV.

 3. Kan du nevne disse «trekkene» Konrad? Husk at det er forskjell mellom sosial liberalere(venstre) og progressive liberalere.

 4. Javel Konrad, siden du ser noe som ingen andre tydeligvis ser så ligger bevisbyrden hos deg med dine uttalelser.

  Vi venter i spenning…

 5. Håper ikke Konrad lar vente på seg altfor lenge, for jeg er spent som en bue.

 6. Jeg er uenig i den utenrikspolitikken som forfektes av dlf, derfor går min liberalistiske stemme til et annet parti.

 7. Jeg føyer meg også inn i rekken av folk som ønsker å høre Konrad argumentere for sine synspunkt, men det er vel for mye å forlange.

 8. Pingback: Venstre - det vanskelige valget | Liberaleren

 9. Mange spydige kommentarer her. Jeg har fulgt godt med på de intellektuelle produktene fra ledende DLFere som Åm og Martinsen har levert. Det er nedslående og til dels lattervekkende lesning.

  Åm og DLFeren kaller seg seg liberalere, men er ikke mer liberale enn DDR var demokratisk. I den grad de faktisk vet hva det vil si å være liberal, lar de konsekvent være å praktisere det. Den antatt seriøse lillabloggeren Onar Åm elsker også å lage en saus av islam, nazisme, sosialisme og kommunisme – alt han selv påstår å ikke være.

  Ved å definere noe (som regel islam og tilhørende herligheter) som illiberalt og forkastelig, snur Onar Åm som sitt eget liberale prosjekt opp ned: Han blir en totalitær liberal-fundamentalist. Onar Åm og DLF-folkene klarer ikke eller ønsker ikke å forstå at å være liberal betyr å generøst akseptere også en livsstil vi ikke liker. Feminist-moralistene og kristenkonservative er akkurat like ille: Ved ganske enkelt å definere noe som undertrykkende mener de også at det blir legitimt med forbud.

  Hva kan man så si om de «analysene» DLFs Vegard Martinsen leverer. Han presterer å gi skylden for Heimdals-drapet på strenge regler for næringsetablering og drosjeløyve. Dette må være Norges-rekord i krampeaktig argumentasjon, men det er vel ikke rart: Martinsen forsøker å bortforklare mulig rasistisk drap samtidig som han preker det liberalistiske evangelium. DLF forsøker altså det kunststykket å kombinere radikal liberalisme med god gammeldags rasismebortforklaring.

  Vegard Martinsen skriver ellers i sin VG-blogg:

  «Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet.

  Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av islam og da med stadig mindre frihet og stadig lavere velstand. I et slikt Eurabia vil ikke-muslimer har en mindreverdig status, en såkalt dhimmi-status.»

  I samme innlegg beklager han at hijab-forbudet på tyrkiske universitet kan bli opphevet.
  Martinsen har øyensynelig ikke forstått at han motsier seg selv i samme setning: Frihet oppnås ikke gjennom forbud og tvang.

  http://konradstankesmie.blogspot.com/2008/12/derfor-trenger-vi-ikke-dlf.html

  http://konradstankesmie.blogspot.com/2009/06/falsk-liberaler-vant-beste-politiske.html

  Pleym er en skikkelig liberaler, det er ikke Onar Åm. Beklager.

 10. Kjære Konrad, du angriper her enkelt personer du ser ut til å ha med vilje missforstått fordi du ikke liker personene. Jeg vil helst se at du kommenterer partiprogrammet deres og ikke dine personlige følelser mot et par av DLFs medlemmer, dette blir patetisk.

  Lykke til videre.

 11. Jeg har ikke noen oppfatning av disse to som personer, jeg har aldri møtt dem og vet ikke engang hvordan de ser ut. Det er sikkert hyggelige karer privat.

  Partiprogrammet interesserer meg ikke. Et valg er stemme på personer, ikke på høytravende ideer. Når man ser hvordan ideologien deres anvendes i praktiske saker ser man fort at ideologien blir temmelig hul evt at personene ikke er kompetente til å bekle politiske verv. Stem ikke DLF.

 12. Konrad,

  Det er vel heller din forståelse av liberalisme det skorter på.

  «Onar Åm og DLF-folkene klarer ikke eller ønsker ikke å forstå at å være liberal betyr å generøst akseptere også en livsstil vi ikke liker.»

  Moral relativisme og liberalisme går dårlig sammen. Jeg vet ikke av noen liberalister som ikke aksepterer andres livstil, såfremt denne er fredelig. Overgrep mot individuelle rettigheter kan derimot aldri «generøst aksepteres». Nazister, kommunister, islamister, fascister, sosialister osv. kan være så meget nazistiske, kommunistiske, islamistiske, fascistiske og sosialistiske de bare orker. I det øyeblikket de nekter andre de individuelle rettighetene som gjelder samtlige individer i samfunnet, skal liberalisten sette ned foten med all den moralske harme han klarer å oppdrive. Det finnes ingenting liberalt ved å godta urett i toleransens navn.

  «…preker det liberalistiske evangelium.»

  Snedig, liberalisme er religiøst. DLF = Religiøse fundamentalister, og slik forsøker man å avfeie ideer uten at man trenger å argumentere.

  «Partiprogrammet interesserer meg ikke.»

  Hvorfor i all verden ikke? Kan det være fordi dine anklager om illiberale og totalitære holdninger ville vise seg å være grunnløse?

  Stem DLF.

 13. Bent Johan Mosfjell

  Konrad har et poeng. Det er ingen tvil om at DLF har en tendens til å spore av i sin islamofobi. De leser islam som fanden leser bibelen. Jeg misliker den motviljen mot islam som mange liberalister har tatt til seg.

  Muslimer bør møtes godvilje og kritisk åpenhet. De elementene som er negative bør møtes med konkret argumentasjon. Toleransen og rausheten er dessverre litt mangelfull blant de fleste DLFere.

  Dessverre kjører Konrad seg litt ut i motsatt grøft. DLFere bør møtes på samme måte som muslimer. Godhet og kritisk åpenhet. De elementene som er negative bør møtes med konkret argumentasjon. Toleransen og rausheten er dessverre litt mangelfull blant DLFs kritikere.

  Jeg mener at unge menneskers utdannelse, voksne menneskers velferd og plikt til å stå på egne ben og ikke andres og eldre menneskers alderdom er blant de viktigste politiske spørsmål. Dette er områdene som i størst grad bør være private og som koster menneskene mest i store skatter.

  I disse liberale kjernspørsmålene er Det Liberale Folkepartiet de eneste som ikke omfavner statens klamme favntak. Dette er grunnen til at DLFs stemmeseddel bør brukes. Så får man heller utennom valget argumentere for en mer rendyrket liberalisme.

 14. «Jeg misliker den motviljen mot islam som mange liberalister har tatt til seg.»

  «Muslimer bør møtes godvilje og kritisk åpenhet. De elementene som er negative bør møtes med konkret argumentasjon.»

  Bent A: (til sitat 1) Mener du at motvilje mot islam bør snus til velvilje? Jeg synes islam skal kritiseres på alle de punkter hvor islam bryter med liberalismen. Mener Bent A at islam skal slippe samme kritiske behandling som alle andre kollektivistiske ideologier?

  (til sitat 2)
  Kan Bent A dokumentere at DLF(ikke privatpersoner på forumet) har snakket negativt om muslimer? Det er klart at det har kommet et og annet kritisk ord
  etter hvert som det har tikket inn meningsmålinger som har vist at et stort antall muslimer støtter terror og slikt, men finnes det noe eksempel på at DLF har sagt at man ikke skal møte muslimer med «kritisk åpenhet»?

 15. Jeg vurderer også å stemme DLF i dag. En enkeltstemme til DLF kan ha mye å si dersom målet om 500 stemmer i et fylke blir nådd (slik at de får stille over hele landet ved neste valg).

  Det som gjør meg usikker er, som nevnt av andre her, den ekstreme islamfobien. I tillegg reagerer jeg på at partiprogrammet sier at Israel er blant Norges viktigste allierte. Jeg klarer heller ikke å se hvorfor Iran er _vår_ verste fiende.

  Disse tingene gir assosiasjoner til f.eks. Demokratene, og gjør at jeg ikke helt klarer å bestemme meg for om partiet virkelig er drevet av ekte liberalere.

 16. Så det å kritisere islam som ideologi er rasisme nå? Jeg ser virkelig inegen motsetning mellom det å kritisere totalitære ideologier og å være liberalist.
  Konrad kommer med stråmenn når han sier at:

  «Onar Åm og DLF-folkene klarer ikke eller ønsker ikke å forstå at å være liberal betyr å generøst akseptere også en livsstil vi ikke liker.»

  Det er så ingen i DLF som øsnker å forby islam, DLF generelt ønsker at folk skal leve som de selv vil uten at det går ut over andre, er det virkelig så kontroversielt for en liberalistisk organisasjon å mene?

  Dessuten, Konrad, hva i all verden er en «totalitær liberal-fundamentalist»? Det er komplett selvmotsigende og gir ingen mening. Hvordan kan man være både totalitær og liberalistisk på en gang?

 17. Dere som faktisk kan stemme på DLF er heldige. VELDIG heldige. Dere har en valgmulighet, dere kan gjøre forkjell, jeg kan ikke, selv om jeg vil. Dette kun fordi jeg bor i Trondheim og ikke i Oslo.

  Jeg må nøye meg med å stemme blankt eller på FRP, jeg vet enda ikke hva jeg kommer til å gjøre.

  Det er patetisk å se på at så mange på dette fora er enig med DLF på 80-90% av alt de står for men er fortsatt ikke vil stemme på de. Noe som får meg til å tro at dere som faktisk skriker å høyt om liberale verdier i praksis ikke bryr dere.

 18. Pingback: Bjørn Stærks blåblogg » Arkiv » En oppsummering – og veien videre

 19. Det Liberale Folkepartiet er ikke et liberalistisk parti. De er randroide «objektivister». At de støtter det Israel, et sosialistisk Sparta, sine krenkelser av palestinernes private eiendomsrett er bare ett eksempel på at utenriks- og militærpolitikken deres er alt annet enn liberalistisk. Og i god randiansk ånd hadde sikkert DFL akseptert 80% skatt, dersom alt gikk til det statlige volds- og ødeleggelsesapperatet. De er helt sikkert tilhengere av å fortsette med å bruke miliarder av skattebetalernes penger på å krige i for eksempel Afghanistan.

  DLF er ikke det eneste liberalistiske partiet i Norge. Faktisk finnes det ingen liberalistiske parti her til lands. Det kan være at de har den minst dårlige politikken på noen områder, men utenrikspolitikken deres er faktisk verre enn noen av de andre partiene (med forbehold om at ikke Vigrid, Norgespatriotene o.l. har noe tilsvarende ille).

 20. Oisann, her kom Sørlending med en hel rekke av stråmenn. Istedenfor å skrive hva DLF «helt sikkert» er og ikke er, hva med å faktisk sette seg inn i politikken?

 21. Pingback: Cialis.

 22. Pingback: Buy lipitor.