Ukategorisert

Vil legge ned landbruksdepartementet

Ett av forslagene til FpU er å legge ned Landbruks- og matdepartementet. Oppgavene kan med fordel bli overført andre departement, for eksempel dagens næringsdepartement.

Det var i listen med 20 budsjettmilliarder til Siv Jensen, at FpU kom med forslag om å legge ned Landbruks- og matdepartementet.

Blant bønder og rødgrønne politikere blir forslaget kalt useriøst.

Sist departementstrukturen ble endret i Norge var 1. januar i år. Da opprettet regjeringen Nærings- og fiskeridepartementet. Når fisk kan ligge i næring bør landbruk og mat også kunne gjøre det. Eller; det er naturlig at mat, landbruk og fisk ligger i det samme departementet. Gevinsten er effektivisering av staten og redusert bruk av skattefinansierte penger. Samordning gir også andre fordel, som bedre samkjøring mellom sektorer som har tilknytning til hverandre.

Les Endringer i departementsstrukturen, publisert i desember 2013.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer