Ukategorisert

Staten vokser

Tallene Aftenposten presenterer, viser at ingen av de store partiene på Stortinget er i stand til å vedta politikk som gir færre byråkrater i staten.

Mange politikere fra Høyre og FrP har opp igjennom årene kommet med krav om færre byråkrater, blant annet Hans Frode Asmyhr i 2006 – altså for ti år siden.

Hans Frode Asmyhr lovet på vegne av Fremskrittspartiet, at partiet ville ta initiativ til et forslag på Stortinget som skal gi færre byråkrater og mindre byråkrati. Nå har partiet makt i regjeringen, og antall byråkrater og skattefinansierte ansatte i staten øker.

Strukturelle endringer
Det er ganske enkelt å redusere antall byråkrater, og redusere andelen av Norges yrkesaktive i offentlig administrasjon, men det krever politisk mot. Det betyr grenser for politikk. Stortinget og regjeringen må godta frihet og eiendomsrettighetene om politikerne skal vinne krigen mot det skattefinansierte byråkratiet. Ingen ting tyder på at vi er der, selv om Høyre og FrP er regjeringspartiene. Sammen med Venstre har regjeringspartiene flertallet på Stortinget.

Saken om hijabforbudet i Høyre, hentet fra VG, er et klassisk eksempel på hvorfor politikerne ikke klarer å redusere statens størrelse.

Høyre/FrP-regjeringen har heller ikke gjort store endringer i departementsstrukturen, noe som viser liten vilje til å bruke mindre skattefinansierte penger på administrasjon.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer