Stikkord: Høyesterett

Notiser

Aps høyesterett?

Ifølge maktfordelingsprinsippet skal den lovgivende, utøvende og dømmende makt være skilt, uavhengige av hverandre, og balansere hverandres makt. Likevel vekket det oppsikt da staten tapte […]