Meninger

Meninger

Jesus og individet

Uavhengig av om man personlig er kristen eller ateist eller noe annet, så kan man sette pris på Jesu budskap om individuelt ansvar, personlig autonomi og friheten til å velge Hans gave.

Karl Johan 17. mai tegning (svart/lilla)
Meninger

Frihet eller trygghet

Hvorfor skal individuell frihet være en aktuell salderingspost mens frykten råder? Er sentral styring og planlegging en troverdig garantist for samfunnets bærekraft?