Stikkord: Innvandringspolitikk

Innvandring

Det er ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 746 661 innvandrere i Norge. Dette er 2018-tall.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv