Ukategorisert

Hva er liberalisme i et kommunestyre?

Eller et fylkesting? Kan man forankre politikken sin lokalt og regionalt i liberalisme? Eller må man vente på vedtak i Stortinget? Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Finnes det gode alternativer for velgere som ønsker mer liberalisme og mindre offentlig styring?

Liberaleren fikk nylig en henvendelse på vår Facebook-side, der FrP-politikeren Petter Kvinge Tvedt ønsket at vi skal fokusere på liberalistiske kandidater ved høstens valg. En velkommen utfordring.

Umiddelbart melder én utfordring seg: Hva er liberalisme i kommunestyrer og fylkesting?

Er det å prioritere det viktigste først? Og hva er viktigst? Høyre ønsker fokus på «det viktigste» – men Høyre er ikke et liberalistisk parti. Å redusere skatter og avgifter er et må l for partiene på høyresiden – men eiendomsskatt finnes i kommuner der Høyre og FrP er store og styrer. Og hva med kommunale avgifter? Er det logisk at avgiftsnivået har så store forskjeller? Og hva skal til for å sette ned kommuneskatten?

Og hva med anbud og konkurranseutsetting? Dagbladets Marie Simonsen hevder på twitter at anbudspolitikken har spilt fallitt efter Adecco-saken i Oslo – men Dagbladet skriver jo ingenting om hvordan det røde styret i Moss herjer med sine ansatte. En kommentar til Liberalerens artikkel nylig mente anbud var fy-fy – for liberalistiske politikere. Fordi anbud var en bastard mellom heloffentlig og helprivat drift. Anbud er uansett vanskelig, viser det seg.
Kan man drive liberalistisk kulturpolitikk lokalt? Skal man ha en subsidiær holdning når man ikke får fjernet offentlig styring av kulturpolitikken og redusert skattene? Hvorfor skal den isåfall gå ut på å støtte kulturaktiviterer som er såkalt «folkelige» – og uansett kan overleve på billettinntekter?

Liberalisme i fylkestinget
kan jeg ihvertfall si noe om. Mitt handicap er at jeg aldri har vært medlem av noe kommunestyre. Jeg har vært med på å skrive programmer for kommunevalg – men aldri selv forsøkt meg på kommunepolitikk i praksis. En som var aktiv i lokalpolitikken samtidig som meg – men i kommunestyret – ble efterhvert grundig lei av manglende ideologiske vinklinger og prinsipielle debatter og synspunkter. Han forsøkte å skjære igjennom en debatt om hvilket navn en lokal vei skulle ha, ved å foreslå at den skulle hete «Anders Langes vei til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Da samlet resten av kommunestyret seg raskt om et navn..

Tilbake til fylkespolitikken. I 1987 ble jeg innvalgt som nr 7 av 13 for FrP i Akershus fylkesting. Med mine 21 år var jeg yngst i gruppen. Og jeg hadde ikke så lang fartstid bak meg i partiet. Men jeg hadde den fordelen at FpU akkurat dét året fikk innvalgt svært mange ungdommer i kommunestyrer og fylkesting. Disse dannet nettverk (det var før epostens tid!), og utvekslet både forslag og erfaringer. Noe som var nyttig.

Efter noen måneder forstod jeg hvilke følelser de må ha hatt, de som i Aps glansdager (dvs. under Einar Gerhardsens ledelse) fikk oppleve «noen av oss har snakket sammen»-kulturen; alt var avgjørt før de besluttende organer trådte sammen. Et godt eksempel er da den senere statsminister Oddvar Nordli som fersk stortingsrepresentant troppet opp på kontoret til parlamentarisk leder og efterlyste papirene til neste møte. Han ville gjerne sette seg inn i sakene. «Du er ikke her for å sette deg inn i sakene, men for å stemme» var beskjeden han fikk.

Slik opplevet jeg det også. Uansett hva jeg mente var liberalisme i fylkestinget, ble det nedstemt av gruppen. Jeg forsøkte meg med at FrP mente at fylkeskommunen skulle nedlegges. Men flertallet fulgte gruppelederen, som sa at dette var noe man måtte få vedtatt på Stortinget først. Inntil videre måtte det være «business as usual». Min løsning ble å gå opp på talerstolen så ofte som mulig – for å forsøke å løfte representantenes blikk opp på den ideologiske overbygningen. Noe som lyktes. FrP-gruppen i Akershus ble i mediene omtalt som «svært liberalistiske» – noe det reelt sett var lite grunnlag for.

Det neste grepet ble å «kuppe» programprosessen. Som medlem av programkomiteen for fylkestingsprogrammet brukte jeg en uke på å skrive et helhetlig programutkast. Godt forankret i stortingsgprogrammet; alle løsninger FrP foreskrev på nasjonalt plan var brutt ned til hva som var naturlige konsekvenser på fylkesplan. TIl og med en strategi for nedleggelse av fylkeskommunen var med; så lenge fylkeskommunen ikke er nedlagt måtte FrPs praktiske politikk forberede på slik nedleggelse. De oppgavene som ikke er lovpålagte bør overlates til andre. De oppgaver som fortsatt skal være i offentlig regi bør det være god kvalitet på. Og ikke minst: Omfanget av eksisterende oppgaver skal ikke øke, og ingen nye oppgaver skal inn under fylkeskommunen. Programutkastet ble vedtatt, og alle kandidater erklærte sin lojalitet til det. Også de som hadde stemt ned den samme politikken forslag for forslag de to foregående årene. Programmet vant til og med en konkurranse i FrP om beste fylkestingsprogram. Og 20 år efter er mange av standpunktene gjennomført i Akershus fylkeskommune.

Om du er ung og nyvalgt, eller har sittet flere år i opposisjon (i egen gruppe eller i fylkestinget), så fortvil ikke. Du bør ha et mer langsiktig perspektiv enn neste valg.

Jeg et ikke om FrPs fylkespolitikere landet rundt har noen gjennomtenkt strategi når det gjelder hva de gjør for å forberede nedleggelse av fylkeskommunen. Eller om de klarer å bygge allianser med Høyre – som i løpet av de 20 årene som er gått har nærmet seg FrP i mange standpunkter (da jeg satt i fylkestinget ble vi stort sett latterliggjort – enten det gjaldt stykkpris, fritt skolevalg, anbud eller andre typiske FrP-standpunkter).

Bare FrP-ere som skal intervjues?
Er det bare i FrP det finnes liberalister? Eller finnes de der overhodet? Finnes det noen i Høyre eller Venstre? Stortingsrepresentant Håkon Haugli har overfor Liberaleren hevdet at det finnes mange liberalere i Ap. Er dette riktig? Isåfall tar vi gjerne imot tips. Vi tar i det hele tatt imot tips både om politiske problemstillinger og om aktuelle kandidater å intervjue. For spørsmålene er ikke laget ennå – og vi har ingen lang liste over aktuelle intervjuobjekter i denne serien; “Din liberalist ved kommunevalget?”.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer