Nasjonal transportplan

av Bjørn Magne Solvik | 29 februar 2016 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Dette dokumentet, transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 til 2029, blir det mye debatt om det neste året. Uansett hva politikerne vedtar i den endelige planen, kommer det til å bli kostbart for skattebetalerne.

Stein Erik Lauvås følger opp en spesiell sak

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.15 | Ingen kommentarer

Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, benytter Stortingets spørretime på onsdag til å følge opp en sak som Liberaleren har omtalt. Les artikkelen

Ønsker en bredere miljødebatt

av Bjørn Magne Solvik | 28 februar 2016 kl. 12.32 | Ingen kommentarer

FrP-politiker Lene Dolly Bjerkan Langemyr har besøkt India. En del norske politikere kommer ikke spesielt godt ut av hennes refleksjoner etter turen. Les artikkelen

Flott med liberalistiske kvinner i fremskutte posisjoner

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2016 kl. 19.43 | 1 kommentar

Liberalistene har det siste året jobbet aktivt med å rekruttere kvinner, selv om individene, helt uavhengig av kjønn, er det viktigste for Liberalistene. Les artikkelen

Hvorfor ikke et tredje kjønn, Høie?

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2016 kl. 17.19 | 2 kommentarer

Anna Serafima Svendsen Kvam, talspeson for Grønn Ungdom, mener en tredje kjønnskategori vil være et viktig skritt på veien for å anerkjenne og tolerere som samfunn at ikke alle definerer seg som kvinner eller menn, ifølge et innlegg som er på trykk på Dagbladet.no.

Vil oppheve serveringsloven

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Aktørene i denne næringen må allerede følge strenge reguleringer gjennom annen lovgivning. Les artikkelen

Flere innvandrerskeptikere i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.35 | Ingen kommentarer

Langt færre mener innvandring er bra for Norge og andelen som synes Norge bør ta i mot færre flyktninger øker, ifølge Aftenposten som presenterer en undersøkelse fra Ipsos MMI om norske holdninger i 2016.

Liberaleren er fortsatt liberal i innvandringspolitikken! Basta! Mennesker bør få søke et bedre liv!

Kraftig fall i petroleumsinntektene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.49 | Ingen kommentarer

Det er gir også noen fordeler at statens inntekter fra petroleumsaktiviteter går ned. Den enorme oppbyggingen av offentlige sektor kan ikke videreføres i samme grad som tidligere. Les artikkelen

Liv og lære i Rødt

av Bjørn Magne Solvik | 25 februar 2016 kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Partiet Rødt søker etter økonomisekretær, en utlysning publisert på partiets nettsted. Les artikkelen

Oslo-byrådet truer med vedovn-forbud

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ser for seg at et eventuelt forbud mot gamle ovner i første omgang skal gjelde innenfor Ring 3, ifølge NRK.

Det nye politiske flertallet i Oslo kan bli tidenes forbud/påbud-flertall gjennom tidene. Det er ikke et kompliment!

Jubileum for Stortingets hus

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.04 | Ingen kommentarer

Lørdag 5. mars er det 150 år siden stortingsbygningen ble innviet. I løpet av året blir det flere ulike jubileumsmarkeringer. Les artikkelen

Slik verver AUF medlemmer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.45 | Ingen kommentarer

Lena Bø Nilsen har skrevet et leserinnlegg, publisert på BT.no.

I innlegget forteller Bø Nilsen litt vervemetoder brukt i AUF.

Dette kan bli fremtidens politikere! Huff….

Vil forenkle administrasjonen i departementene

av Bjørn Magne Solvik | 24 februar 2016 kl. 14.54 | Ingen kommentarer

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har offentliggjort grep for å gjøre deler av offentlig sektor mer effektiv, og dermed forbedre bruken av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Mener dagens tv-lisensordning har svakheter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.53 | Ingen kommentarer

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) har skrevet om medier og TV-skatten, et innlegg som ligger på Regjeringen.no.

Nei, kulturministeren ønsker ikke privatisering av en sektor der markedskreftene bør råde.

Sensur på timeplanen

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2016 kl. 13.29 | 1 kommentar

Hvordan er norske skoleelevers kjennskap til sensur og ytringsfrihet, og hvordan står det til med elevenes og lærernes ytringsfrihet i skolen når det gjelder følsomme temaer? Les artikkelen

Ønsker søkere til Nasjonalakademiet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.28 | Ingen kommentarer

Liberalister i Unge Venstre bør søke om plass på Nasjonalakademiet for 2016. Søknadsfristen er satt til 7. mars. Les artikkelen

Planlegger en by de ikke kan få

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.15 | Ingen kommentarer

Det er et stort gap mellom politikernes visjoner for Oslo, og slik byen faktisk utvikler seg. De har ikke engang virkemidlene til å forandre byen slik de ønsker, mener forskere, ifølge Forskning.no.

Tre spennende stillinger i FrP

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2016 kl. 18.38 | Ingen kommentarer

Dersom skribenten fortsatt var medlem av FrP, ville jeg uten tvil søkt én av stillingene i Fremskrittspartiet. Les artikkelen

Olympisk propaganda på skattebetalernes regning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.13 | Ingen kommentarer

–Enda mer alvorlig er imidlertid følelsen av ungdomslekene som propaganda for å få voksenlekene til Norge, ifølge innlegget Andreas C. Halse har skrevet på Dagbladet.no.

Økonomiske argument mot OL

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.47 | Ingen kommentarer

Mens entusiastene mener ungdoms-OL bør skyte farten i debatten om et nytt OL i Norge, er det gode økonomiske argument mot en ny OL-fest som vil koste mange milliarder kroner. Les artikkelen

Svetten avslører lojalitet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Noen mennesker får en sterk kroppslig reaksjon når favorittpolitikeren kommer med et forslag, ifølge Forskning.no.

Super-tirsdag

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.08 | Ingen kommentarer

Monticello Society og Den Konservative Studenterforening inviterer til valgvake 1. mars. 13 amerikanske stater avholder primærvalg. Resultatene denne natten kan være utslagsgivende for nominasjonen. Legg merke til ordet kan.

Sted: Høyres Hus. Påmelding til president Jan Arild Snoen på e-post president@monticello.no.

Poeten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.57 | Ingen kommentarer

Vegard Martinsen, kjent fra Det Liberale Folkepartiet, har opp igjennom årene skrevet mye om politikk. Nå kan han også legge til dikt på listen.

Diktet Den største glede har blitt publisert på mattogpatt.no.

Skifte i Oslo

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2016 kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Oslo-borgere merker valgresultatet fra høstens kommunevalg. Les artikkelen

Ny retorikk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.02 | Ingen kommentarer

Både debattanter og politiet har måttet legge om retorikken i legaliseringsdebatten, ifølge Vårt Land.

Privat kulturaktør = unikt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Det private kulturhuset Perleporten er unikt. Det mener Knut Perander i Innovasjon Norge, ifølge Radio Nordkapp.

Vi gjør mye galt i kultursektoren når private aktører blir unike!

Vanebo tilbake i politikken

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.16 | Ingen kommentarer

Tidligere FpU-formann Ove Vanebo er tilbake i politikken. Han ble i dag utnevnt til statssekretær for statsråd Anders Anundsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Les artikkelen

Når børsene faller

av Gjesteskribent | 18 februar 2016 kl. 19.04 | Ingen kommentarer

Vi er kommet til tidspunktet da sentralbanksjefen — eller skal vi si seddelpressesjefen? — holder sin såkalte årstale for Norges Banks representantskap og andre inviterte gjester.
Les artikkelen

Fortsatt skattefinansiert NRK-aktivitet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.40 | Ingen kommentarer

Hva som blir det endelige resultatet av avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, er uklart. Alt tyder på et sterkt NRK, finansiert av skatt. Les artikkelen

Ønsker bedre soningsforhold for kvinner

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.27 | Ingen kommentarer

Fire representanter fra Arbeiderpartiet har fremmet forslag, forslag der målsettingen er bedre forhold for kvinner i fengsel. Les artikkelen

Snille norske MDG-politikere?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.11 | Ingen kommentarer

MDG-politikere i Norge fremstår som flotte solstråler sammenlignet med Miljøpartiet i Hamburg. Les artikkelen

Bil er viktig for mange!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.46 | Ingen kommentarer

Bilen holder stand som transportmiddel!

Bilen er fortsatt suverent mest brukt til persontransport, viser tall fra Eurostat, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det har vært og er debatt om bil som transportmiddel i Norge. En del forslag kommer fra ulike politikere for at bruken av bil skal reduseres.

Vanskelig å selge dieselbilen

av Bjørn Magne Solvik | 17 februar 2016 kl. 13.24 | Ingen kommentarer

–Det er ingenting å si på bilen, den er påkostet og pen å se på. Til tross for det har den nå ligget ute i over fem måneder, og prisen er satt ned to ganger, sier Kim Salomonsen til Dinside.no.

Støy, også den politiske støyen rundt dieselbiler, gjør salg mye vanskeligere enn det burde vært.

Økning i skatteinngangen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.06 | Ingen kommentarer

Det ble betalt inn 85,5 milliarder kroner i skatt i Norge i januar, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Les artikkelen

Nedgang i antall samtaler til Hjelpelinja

av Bjørn Magne Solvik | 16 februar 2016 kl. 14.35 | Ingen kommentarer

Til tross for at nettselskapene har kjøpt mye reklame hos tv-kanaler stasjonert i utlandet, og mange av selskapene er veldig aktive på sosiale medier – har antall henvendelser til Hjelpelinja gått ned i 2015. Les artikkelen

Denne mannen vil bli politiker

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.51 | Ingen kommentarer

–Hvis menn parrer med menn og kvinner parrer med kvinner, da er de verre enn dyr, sier bokseren Manny Pacquiao, ifølge Dagbladet.no.

Pacquiao satser på en politisk karriere hjemlandet Filippinene.

Det er ikke rart liberalister vil begrense politikernes makt, eller hva?

Flypassasjeravgiften fører til ulike konkurransevilkår

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.24 | Ingen kommentarer

Avgiften flertallet vedtok en sen nattetime på Stortinget for at budsjettsamtalene skulle gå opp, har en rekke forutsette bivirkninger. Les artikkelen

Noen må betale regningen

av Bjørn Magne Solvik | 15 februar 2016 kl. 12.37 | Ingen kommentarer

FrP-politiker Lene Langemyr minner AUF om at noen må betale regningen for at jenter skal få «gratis» bind og tamponger. Les artikkelen

Ønsker regulert utsalg av cannabis

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.06 | Ingen kommentarer

At Oslo Venstre ønsker regulert salg av blant annet cannabis, viser fremskrittet i debatten om ny narkotikapolitikk. Les artikkelen

Mange spørsmål i spørretimen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.17 | Ingen kommentarer

Stortingsrepresentanter har sendt inn 20 spørsmål til den ordinære spørretimen i Stortinget på onsdag.

Les alle spørsmålene, på Stortinget.no.

Det er heller ikke denne uken liberalister som stiller spørsmål til én eller flere statsråder.

Den arktiske ruten

av Bjørn Magne Solvik | 12 februar 2016 kl. 14.17 | Ingen kommentarer

Aslak Nore leder norsk-russisk panel i debatt om flyktningkrisen, fredag 12. februar klokken 18:00. Det blir mulig å se debatten på nett. Mer informasjon, på Morgenbladet.no.

Dobbeltmoral ja

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Det er en del politikere som har jublet for Cecilia Brækhus, men som er for kriminalisering av aktører i boksing.

–Jeg måtte flytte ut av landet, og om jeg dro tilbake til Norge for å bokse ville jeg faktisk bli satt i fengsel. Det var en helt absurd situasjon, sier hun, og forteller også at til tross for forbudet, ble kampene hennes kringkastet i Norge, sier Cecilia Brækhus i et CNN-intervju, ifølge Dagbladet.no.

Politikere i OL-rus

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.30 | Ingen kommentarer

I dag åpner ungdoms-OL, en åpningsseremoni som blir sendt på NRK3. Les artikkelen

Økonomisk støtte til TV2? Nei takk!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.13 | Ingen kommentarer

Politikerne bør ikke innføre nye støtteordninger for medieaktører. Les artikkelen

Foreldre har ansvar!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.56 | Ingen kommentarer

Selv om Liberaleren er veldig liberal, også i alkoholspørsmål, er det ikke spesielt hyggelig å lese at 12-åringer drikker alkohol. Foreldre og foresatte har ansvar og må ta ansvaret!

–Alkoholstudier av så unge er sjelden vare. I Norge er det så vidt vi vet, kun blitt publisert én studie tidligere hvor alkoholbruk blant unge under 15 år har blitt belyst, sier forsker Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret til Forskning.no.

Truselen fra gutten på stranden

av Per Aage Pleym Christensen | 11 februar 2016 kl. 17.52 | Ingen kommentarer

Du husker sikkert bildet av den døde gutten på stranden i Middelhavet. For noen er bildet symbolet på redselen og desperasjon ved krig. For andre handler det om velferdsstatens og kanskje nasjonalstatens undergang.
Les artikkelen

Spillpolitikken på Debatten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.29 | Ingen kommentarer

Debatten i kveld, torsdag 11. februar klokken 21:30, handler om den norske spillpolitikken. Les artikkelen

Sjef i Rogaland FrP

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Nettstedet er oppdatert og han har startet på jobben som leder i Rogaland FrP samtidig som han representerer fylket på Stortinget.

Den nye lederen i Rogaland FrP heter Roy Steffensen. Han er medlem av finanskomiteen, og heier på Tottenham. Den nye fylkeslederen er én av Liberalerens faste lesere.

Rogaland FrP avholdt årsmøte forrige helg.

Produktivitetskommisjonens rapporter skal på høring

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.57 | Ingen kommentarer

Det blir debatt om rapportene fra Produktivitetskommisjonen, en debatt om velferdssamfunnet. Les artikkelen

Mennesker skal ha lov til å skade egen kropp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.05 | Ingen kommentarer

En overlege har fortalt om farene ved å røyke. Det er visstnok livsfarlig, ifølge oppslag på VG.

Det er en illusjon å tro at mennesker vil kutte ut alt som er farlig. Mennesker har alltid tatt det en del «eksperter» kaller for dårlige valg, og dårlige valg vil de fleste av oss ta også ta i fremtiden – uansett om det er politisk velsignet eller ikke.

Et «perfekt» liv er ikke verdt å leve!

Neste side →