Kommentar

Enkelt grep for øket valgdeltagelse – liten vilje nasjonalt

Regjeringen ba om søknader for informasjonstiltak som skal øke valgdeltagelsen neste år. Det kom 56 søknader. Det finnes et enkelt grep som kan øke valgdeltagelsen.

Regjeringen vedtok en forskrift for tilskudd til valginformasjon. Ifølge Valgdirektoratet kom det inn 56 søknader. Det er ikke uvanlig at ulike regjeringer foreslår kreative måter for å øke valgdeltagelsen, spesielt blant førstegangsvelgerne. I 2019 øket valgdeltagelsen blant de yngste markant. I 2011 og 2015 ble det gjennomført forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer i noen kommuner.

Den ordningen som kunne truffet flest førstegangsvelgere har det imidlertid vært liten vilje til å gjennomføre fra de nasjonale valgmyndighetene. For å senke terskelen til valglokalet for de yngste velgerne må man gå gjennom lokale valgmyndigheter. Det betyr at forslaget må tas opp til politisk behandling i 356 forskjellige valgstyrer.

Dagens valgorganisering

I Norge regulerer Stortinget bestemmelser om valget, men gjennomføringen av valget er delegert til valgmyndighetene i hver kommune. Det betyr at Stortinget bestemmer stemmerett, valgdato, etc. Valgstyret (formannskapet) i hver kommune bestemmer om det skal være én eller to valgdager, hvor mange valglokaler det skal være, og deres åpningstider. Hvorfor forteller jeg dette? Fordi du skal forstå utfordringen med å få gjennomført dette forslaget, som jeg har jobbet med siden 2004.

Mitt forslag: Å gi førstegangsvelgere på vgs. valglokale på skolen

Forslaget mitt går ut på at det opprettes valglokale på alle videregående skoler. Veldig mange førstegangsvelgere er elever i videregående skole. Å ha valglokale på skolene vil gjøre veien kort og terskelen lav for velgere som skal stemme for første gang. Hvis det opprettes valglokaler på vgs får disse velgerne anledning til å forhåndsstemme. Tidsperioden bør i hvert fall være de to siste ukene før valget, og disse velgerne bør gjøres oppmerksom på at de ved å velge dette valglokalet i så fall  forhåndsstemmer.

I flere kommuner har man forsøkt forslaget. Jeg bidro selv til å få forslaget opp i Eidsvoll foran valget i 2013. Dessverre var valglokalet på Eidsvoll vgs. åpent bare én dag. Det er en start, men tar bort noe av poenget.

Har tiden løpt fra skoledebattene?

I dag får velgere i alle aldre informasjon ikke bare i postkassen, på stand, gjennom valgprogrammer i media, eller via tradisjonelle medier – men også på sosiale medier og på ulike nettsider. Det betyr at den tradisjonelle skoledebatten med prøvevalg efterpå ikke er så viktig – for førstegangsvelgerne.

For de partipolitiske ungdomsorganisasjonene er skoledebattene en viktig arena, nærmest en eksamen for unge talenter. Og for hele organisasjonsapparatet. Man får testet hvor gode deres debattanter er, og hvor mye apparat man kan ha rundt hver debattant. I 2011 ble disse debattene avlyst, og en del skoler hadde såkalte valgtorg i stedet. Disse valgtorgene gav hver elev mulighet for dialog med flere partier, fremfor det ensidige og kortvarige bombardementet skoledebatten gav.

Mitt forslag, og den nye medievirkeligheten, innebærer at om ikke skoledebattene bør avvikles så bør i hvert fall skolevalget (prøvevalget) avvikles. De elevene som har stemmerett bør kunne stemme i valglokalet på skolen – når som helst i løpet av de en til to ukene før valget som dette valglokalet er åpent. Elevene får da god tid til å hente inn informasjon og vurdere sitt partivalg.

Et gammelt forslag – men døve ører nasjonalt

Jeg har som nevnt tatt opp forslaget helt siden 2004, på mange måter. Via ordførere i Akershus, stortingsrepresentanter, ungdomsorganisasjoner, og til diverse statsråder med ansvar for valgavvikling, eller for de videregående skolene. Stort sett har de pekt på at det er lokale myndigheter som har ansvaret for avvikling av valget.  Da Kristin Halvorsen var kunnskapsminister gadd hun ikke engang svare på min henvendelse.

Foran valget i 2013 tok Venstre opp forslaget i kommunestyret i Eidsvoll. Da vedtok valgstyret å ha et valglokale på vgs åpent én dag, i to timer. Forslaget ble tatt opp i flere andre kommunestyrer og fylkesting, av flere partier (se oversikt nedenfor).

På tide å skjære igjennom på nasjonalt nivå

Det er på tide at ansvarlig statsråd og/eller Valgdirektoratet gir beskjed til samtlige lokale valgstyrer og samtlige eiere av videregående skoler (stort sett fylkeskommunene) om at valglokaler skal opprettes på de videregående skolene – og at disse bør være åpne i hvert fall de to siste ukene før valget.

Historikken om valglokaler på videregående skoler

De første initiativene tok jeg foran valget i 2005

2007: Regjeringen anbefaler valgstyrene å bruke kjøpesentra, rockekonserter og festivaler Jeg sendte et forslag til valgministeren (ingen lenke, lå på VG-bloggen – som er slettet)

2009: Oppmerksomhet rundt skolevalgene

2011: Regjeringen satte av 15 mill kr for å øke unges valgdeltagelse

Efter terrorangrepet ble skolevalgene avlyst

Foran valget i 20133 sendte jeg brev til kunnskapsministeren

Jeg sendte også en utfordring til Aftenposten og i Modum kommune tok Venstre initiativ til at elevene fikk stemme på vgs.

I 2019 kunne noen førstegangsvelgere stemme på vgs. Og noen fikk mulighet til å foreta stemmegivningen elektronisk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer