Forfatter: Per Aage Pleym Christensen

Ukategorisert

Hverdagsrasismen lever

I Dagbladet idag tar Koigi Wa Wamvere et oppgjør med norsk hverdagsrasisme. Wamvere er kjent som opposisjonspolitiker fra Kenya, som har fått asyl i Norge, […]

Ukategorisert

Republikken neste?

Kong Harald V har i en offisiell meddelelse fra Slottet opplyst at hans sønn, kronprins Haakon (27) blir samboer med Mette-Marit Tjessem Høiby (26) fra […]

Ukategorisert

Farlige arvtagere

FrPs andre formann, Terje Søviknes har sagt at han vil la seg nominere på Hordaland FrPs liste til stortingsvalget neste år. Dermed har han fulgt […]

Ukategorisert

Feige poltikere

er intet nytt. Den tidligere redaktøren av Dine Penger, Christian Vennerød, advarer mot slike i gårsdagens utgave av Dagsavisen.

Ukategorisert

Når er begeret fullt?

Statskirken er en underlig konstruksjon i et land der religionsfriheten er grunnlovsfestet i Grunnlovens par. 2. Denne friheten blir innskrenket allerede i neste setning, der […]

Ukategorisert

Er det så lurt?

Aftenposten melder at fylkespolitikerne i Akershus ønsker å overta den lokale togdriften, for å få en bedre kollektivtransport, og en øket konkurranse mellom buss og […]