Mener vi kjøper for mye julepynt

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2013 kl. 14.49 | 1 kommentar

Dagens store problem, ifølge Framtiden i våre hender som har fått et stort oppslag på NRK Østfold, er at det blir kjøpt for mye julepynt. Les artikkelen

Oppdaterte budsjettall for 2013

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.43 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet har lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013. Anslaget for bruk av oljeinntekter i 2013 er noe redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2014.

Oslo FrP ønsker ikke skoleuniformer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.22 | Ingen kommentarer

Det er politikere som ønsker forsøk med skoleuniformer på skattefinansierte skoler i Norge. Oslo FrP er klinkende klar; nei til skoleuniformer! Les artikkelen

Skoleuniformer betyr redusert rett til å velge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 01.03 | 6 kommentarer

Alle som ønsker skoleuniformer, vil umyndiggjøre barn, ungdommer, foreldre og foresatte. Les artikkelen

Venstre-surr om ostetollen

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2013 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Venstre-surr om ostetollen på Venstre.no.

Et godt råd fra Liberaleren: Vær mot det dere er mot og for det dere er for. Resultatet blir i alle fall mindre surr!

Frankrike vurderer forbud mot sexkjøp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.18 | Ingen kommentarer

Akkurat vært et nyhetsinnslag på NRK1, om at Frankrike vurderer et forbud mot kjøp av sex, etter den svenske og norske modellen.

Ja sexkjøpsloven har jo vært vellykket i Norden. Ingen frivillige avtaler mellom voksne mennesker blir inngått og alle som tilbydde seksuelle tjenester har avsluttet virksomheten.

Huff….Formyndere!

YouTube.com blokkerer reklame

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.05 | Ingen kommentarer

YouTube.com er et eksempel på at den private eiendomsretten regulerer ytringer. Det er slik det skal være! Les artikkelen

En superinteressant debatt

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2013 kl. 13.33 | Ingen kommentarer

De som teller timene et gjennomsnittlig barn er sammen med foreldre/foresatte, vil forstå poenget FrPs Per Sandberg prøver å få fram i boken og på Aftenposten.no. Les artikkelen

Færre jordbruksbedrifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.44 | Ingen kommentarer

Det blir færre og færre aktører i en næring som er gjennomregulert og som mottar betydelig med skattefinansierte penger.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå, viser at det ble 1 300 færre jordbruksbedrifter fra 2012 til 2013 – altså i en rødgrønn periode der Senterpartiet var ett av regjeringspartiene.

Et forslag med fokus på personvern

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2013 kl. 11.13 | 1 kommentar

Stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakke fra SV, har fremmet forslag om å nedsette en særskilt komité som skal avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av, og mandat for, en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for. Les artikkelen

OL vil tappe politiet for penger

av Bjørn Magne Solvik | 25 november 2013 kl. 14.01 | Ingen kommentarer

Bare planleggingen av et eventuelt OL i Oslo vil sysselsette 20 politiansatte i seks år, og koste 158 millioner kroner, mener Oslo-politiet, ifølge Vårt Land.

OL-saken er egentlig et spørsmål om hvordan vi skal bruke skattefinansierte penger. Bør politikerne sløse med penger hentet fra borgerne? Nei!

Vil spre informasjon om EØS-avtalen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.50 | Ingen kommentarer

Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen ønsker at regjeringen skal spre informasjon om EØS-avtalen. Les artikkelen

Statsministeren kommer

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2013 kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Deltakerne på det tradisjonsrike Syse-seminaret får storfint besøk i år. Statsminister Erna Solberg har meldt at hun deltar.

Mer om Syse-seminaret, som blir arrangert 28. november, på Høyres nettsted.

Høglund tilbake i politikken

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.52 | Ingen kommentarer

FrPs Morten Høglund er tilbake i politikken, etter en kort periode som spesialrådgiver for Arktis. Les artikkelen

Bekymret for norsk tollvern

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2013 kl. 14.11 | Ingen kommentarer

Norges Fiskarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har kommet med en uttalelse der organisasjonene beskriver sine bekymringer for en proteksjonistisk politikk. Les artikkelen

Jobb i Unge Venstre?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.46 | Ingen kommentarer

Unge Venstre har utlyst en stilling som organisasjonssekretær. Perfekt jobb for en liberalist! Les artikkelen

Større avstand til valglokalet gir flere sofavelgere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.42 | 1 kommentar

Det viser dansk studie av forrige kommunevalg. Derfor kan den massive stengingen av valglokaler etter kommunereformen i Danmark få konsekvenser for valgdeltakelsen, ifølge Forskning.no.

Statsbudsjettet på en enkel måte

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.20 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå viser utgiftssiden og inntektssiden i forslag til statsbudsjett for 2014.

Vi betaler mye skatt og dermed blir det høye skattefinansierte utgifter.

Lev fritt!

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2013 kl. 12.21 | Ingen kommentarer

En gammel kjenning for mange liberalister med invitasjon til en konferanse på Gran Canaria.

Gran Canaria Business Week på YouTube.com.

Venstre-representanter med dobbeltkommunikasjon

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.27 | 1 kommentar

Venstre har stortingsrepresentanter som markedsfører politikken som liberal og lite proteksjonistisk. Likevel vil ikke partiet garantere at regjeringen får flertall for å reversere ostetollen. Les artikkelen

Et uvanlig lovbrudd

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.58 | Ingen kommentarer

Hjartdal kommune har fått et gebyr av Medietilsynet på 5 000 kroner. Les artikkelen

Støtte til et strengt regelverk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.49 | 1 kommentar

86 prosent mener at det er viktig at vi har klare regler for hvordan servering av alkohol på serveringssteder skal foregå, ifølge Helsedirektoratets nye undersøkelse om holdninger til alkohol og skjenkeregler.

Serveringsstedene må gjerne være streng, men det er eierne som bør fastsette regler for egen bedrift.

Omkamp om DLD

av Bjørn Magne Solvik | 19 november 2013 kl. 18.39 | Ingen kommentarer

SV-leder Audun Lysbakken vil ha omkamp om datalagringsdirektivet, ifølge Dagbladet.no.

Gullkorn fra statsministeren

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.42 | Ingen kommentarer

Sitatet er hentet fra en artikkel på NRK.no i dag tirsdag 19. november 2013. Les artikkelen

Trakk spørsmålet

av Bjørn Magne Solvik | 18 november 2013 kl. 22.27 | 1 kommentar

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) har trukket spørsmålet til onsdagens spørretime, et spørsmål Liberaleren kalte for håpløst. Les artikkelen

Naturkatastrofer er ikke et nytt fenomen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.04 | 1 kommentar

1.april 2003 ble åpningsloven opphevet. Til tross for butikkenes muligheter til å ha nattåpent på alle dager unntatt søndager, har valgmuligheter gjort Norge til et bedre land for mange borgere. Les artikkelen

Fæle tall over antall trafikkdrepte

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.02 | 1 kommentar

FrP får en kjempeutfordring når det gjelder antall drepte i trafikken. Les artikkelen

Lav vekst, men enormt med penger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.37 | Ingen kommentarer

Ved utgangen av oktober var det kommet inn 718,4 milliarder kroner i skatt i Norge. Les artikkelen

Nytt eksempel på at forbud avler nye forbudstanker

av Bjørn Magne Solvik | 17 november 2013 kl. 13.51 | Ingen kommentarer

Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo og representant for Høyre, ønsker et nytt forbud, et forbud mot å selge sex. Les artikkelen

Påpeker dobbeltmoralen

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2013 kl. 05.46 | Ingen kommentarer

Karpe Diem-Magdi påpeker dobbeltmoralen i samfunnet når det gjelder alkohol kontra cannabis. Gode poeng i artikkelen som er publisert på VG.no.

Håper på norsk tap

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2013 kl. 15.24 | 1 kommentar

Av en eller annen merkelig grunn, er det en viss oppslutning om Oslo2022. Oslo har fem andre konkurrenter, ifølge en pressemelding fra IOC. Les artikkelen

Flytter på små beløp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.09 | Ingen kommentarer

Stortinget har igjen fått makt når det gjelder statsbudsjettet. Les artikkelen

Huffda! Ikke vis formynderne denne artikkelen!

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2013 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Kampen mot tobakk er kjent, og har pågått i mange år. Men salt er visstnok verre, ifølge en artikkel på Forskning.no. Les artikkelen

Færre tvangsinnleggelser

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.11 | Ingen kommentarer

Én av de mest positive nyhetene i dag, er at det var færre tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet i 2012 sammenlignet med 2011.

Helsedirektoratet kan ikke gi en god forklaring på nedgangen.

Flere med toppskatt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Toppskatten utgjorde totalt 22,7 milliarder kroner i 2012, en klar økning sammenlignet med 2011.

Det var til sammen 973 000 personer med toppskatt i 2012, 23 000 flere enn året før. 27 prosent av alle skattytere fikk utlignet toppskatt med et gjennomsnitt på 23 000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Asylmottak mot lokalsamfunnets vilje

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.54 | 5 kommentarer

Uansett holdning til asylmottak, bør det være bred enighet om at fylkesmannen ikke bør overprøve kommunale vedtak. Kommunalt selvstyre bør være viktig! Les artikkelen

Tutu Alicante intervjuet av Le Monde

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 11.47 | Ingen kommentarer

Hvis du leser fransk kan du ha interesse av dette intervjuet med lederen for EG Justice, Tutu Alicante i Le Monde. EG Justice arbeider for demokrati i Ekvatorial-Guinea, der en av Afrikas lengst regjerende diktatorer styrer. Du kan lese vårt eget intervju med Tutu her.

Humanistskolen godkjent

av Per Aage Pleym Christensen | 13 november 2013 kl. 13.01 | Ingen kommentarer

skriver nettstedet Fritanke.no: «Neste høst vil høyst trolig Norge få sin første sekulære, humanistiske livssynsskole. Kunnskapsdepartementet har etter lang tids saksgang konkludert med at de ikke lenger kan si nei til å behandle Humanistskolens søknad fordi de ikke er religiøse.» Se skolens nettside her.

Uvenner i samme stortingsgruppe

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.39 | Ingen kommentarer

Boken «Mot min vilje. Oppklaring av et politisk liv», skrevet av Per Sandberg, pressekonferansen og svaret som Øyvind Korsberg har gitt, viser at det blir amper stemning i stortingsgruppen de neste årene.

Per Sandberg og Øyvind Korsberg er ikke venner! De skal jobbe sammen på Stortinget i fire år.

Asyl for Snowden!

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 10.11 | Ingen kommentarer

Nylig spurte SVs stortingsrepresentant Snorre Valen statsminister Erna Solberg om varsleren Edward Snowden. Idag skriver Morten Strøksnes om saken i Stavanger Aftenblad.
Les artikkelen

Øker satsingen på folkebiblioteket

av Bjørn Magne Solvik | 12 november 2013 kl. 15.03 | Ingen kommentarer

Det er sørgelig at politikere som sier de ønsker sunnere konkurransevilkår og en begrenset stat øker satsingen på skattefinansierte folkebibliotek. Les artikkelen

Ønsker innspill fra medlemmene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.14 | Ingen kommentarer

Mener du at skatt er tyveri og ikke har sentrale verv i FpU, da er du invitert til å komme med innspill foran landsmøtet som blir arrangert i mars 2014. Les artikkelen

Ingen omkamp om DLD

av Bjørn Magne Solvik | 11 november 2013 kl. 14.45 | 2 kommentarer

Det blir ingen omkamp om datalagringsdirektivet i regjeringen, melder P4.

Dermed kan personvernforkjempere fortsatt harselere med Arbeiderpartiet og Høyre som sikret flertall for direktivet, et direktiv som fortsatt ikke er innført.

Erfaringer fra utlandet viser at lagring av enorme mengder data, har vært nytteløst.

Hva er regjeringen politikk?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.29 | Ingen kommentarer

Godt spørsmål om ostetoll fra Kjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Les artikkelen

Opposisjonen gir seg ikke

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.08 | Ingen kommentarer

Den rødgrønne regjeringen hadde flertall i to valgperioder, altså i åtte år. Nå, med et nytt flertall, fokuserer SV sterkt på kundelister til personer som har jobbet i PR-bransjen. Les artikkelen

DLD blir utsatt

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2013 kl. 01.36 | Ingen kommentarer

Regjeringen har bekreftet at innføringen av datalagringsdirektivet blir utsatt, ifølge Digi.no.

Bra!

Å utsette direktivet virker litt merkelig på bakgrunnen av debatten i Stortinget og argumentene personvernmotstanderne brukte. Direktivet skulle jo være et effektivt virkemiddel for å bekjempe kriminalitet, noe liberalister vet ikke stemmer basert på erfaringer fra utlandet.

Hærverk med skattefinansierte penger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 01.19 | 4 kommentarer

FrP-politiker i Oslo vil anmelde kvinnegruppen Ottar. Les artikkelen

Regjeringen trenger pengene!

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2013 kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Det skattefinansierte forbruket er så høyt, at regjeringen øker avgifter for å få regnestykket til å gå opp. Ja, det blir høyere alkoholavgifter med Høyre og FrP. Les artikkelen

Endrer ikke Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.39 | 1 kommentar

Tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2014 fra regjeringen endrer ikke Norge. Les artikkelen

Venstre bruker mye skattefinansierte penger

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2013 kl. 14.52 | 1 kommentar

Den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett, inneholdt en utgiftsside på 1 084 milliarder kroner uten petroleumsutgifter. Les artikkelen

Neste side →