Hvordan avgjør UDI om asylsøkeren faktisk er flyktning?

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2017 kl. 17.01 | Ingen kommentarer

Er det egentlig mulig å ha et rettferdig system for vurdering av asylsaker? Kan man noen gang vite sikkert om et vedtak er riktig? Og – finnes det noen bedre løsning? Forskning.no stiller spørsmålene.

Advarer mot Venstre-forslag i budsjettforhandlingene

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2017 kl. 19.23 | 1 kommentar

Egil Kr. Olsen, president i Kongelig Norsk Båtforbund, argumenter godt for fortsatt avgiftsfritaket på båtdiesel. Les artikkelen

Stoffbrukerdagen 2017

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.58 | Ingen kommentarer

Tirsdag 14. november er det Stoffbrukerdagen, en dag som har blitt markert ti ganger tidligere. Les artikkelen

«Oktoberbarna»

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.36 | 2 kommentarer

Et flertall på Stortinget bestemte i dag å stanse returer av «oktoberbarna». Arbeiderparti-forslagene innebærer ny behandling, og at de såkalte sårbarhetskriteriene skal vektes sterkere.

En debatt med tempretur i nasjonalforsamlingen, en debatt som viste skillelinjer mellom enkelte av partiene.

Få er medlem i politiske parti

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene. Eldre menn er oftere medlem av et politisk parti, mens høyt utdannede kvinner i størst grad er fagorganisert, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Drøyt én av fire tenkte på innvandring ved valget

av Bjørn Magne Solvik | 13 november 2017 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

Innvandring var den viktigste saken for velgerne ved årets stortingsvalg. Mer enn hver fjerde velger hadde denne saken i tankene da de stemte, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innvandring var viktig for langt flere velgere ved valget i 2017 sammenlignet med valget for fire år siden.

For liberalister er det godt å registrere at skatter og avgifter var en viktig sak ved høstens stortingsvalg, uten at forskjellene mellom de største partiene er spesielt store.

Mest frivillig arbeid for idrettslagene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.46 | Ingen kommentarer

Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år, viser Levekårsundersøkelsen 2017 Statistisk sentralbyrå har presentert. Les artikkelen

Flere aktører bør reagere mot pressestøtten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.06 | Ingen kommentarer

Produksjonstilskuddet, også kalt pressestøtten, er urettferdig. Det gir ulike konkurransevilkår mellom aktørene i et tøft marked. Les artikkelen

Endringer blant statssekretærene

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2017 kl. 14.40 | Ingen kommentarer

Det har vært endringer på listen blant statssekretærene i regjeringen Solberg. Endringene ligger på Regjeringen.no.

85 prosent av helseutgiftene er skattefinansierte

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.18 | 1 kommentar

Det er mulig å organisere og finansiere helsevesenet på en annen og mer rettferdig måte, samtidig som politikerne vedtar ordninger som ivaretar personer som ikke kan ta ansvar for egen helse. Les artikkelen

Snus langt mindre farligere enn antatt

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2017 kl. 14.24 | Ingen kommentarer

Politikerne regulerer snus på en totalitær måte. Gjennom aldersgrense, vanvittige avgifter og andre reguleringer, er dette tobakksproduktet fremstilt som dødelig farlig. Les artikkelen

Foreslår redusert alkoholavgift for små bryggerier

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.41 | Ingen kommentarer

Forslag om redusert avgift på øl for små bryggerier har blitt sendt ut på høring. Les artikkelen

Invitasjon til innspillmøte

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.23 | Ingen kommentarer

Medietilsynet inviterer mediebransjeaktører, organisasjoner, forskningsmiljøer, til innspillmøte i Oslo den 20. november. Les artikkelen

Mange kvinner velger venstresiden

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.22 | Ingen kommentarer

Det burde vært forlokkende for kvinner å velge de politiske partiene på høyresiden i politikken, men slik er det ikke. Kvinner fortsetter å stemme mer til venstre enn menn. Ved siste stortingsvalg var Syv av ti SV-velgere kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flere unge takker ja til cannabis

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2017 kl. 19.40 | Ingen kommentarer

Det har skjedd noe med villigheten til å bruke stoffet, gitt mulighet, ved at andelen villige har økt fra hver fjerde ungdom (10.-klassinger) i 2007 til hver tredje i 2015, ifølge Aftenposten.

Liberaleren vil legalisere narkotika! Vi mener bestemt at forbudslinjen er uheldig.

Demonstrasjon mot forslag fra regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 19.35 | Ingen kommentarer

Onsdag var det demonstrasjon utenfor Stortinget der politikere og andre protesterte. De ønsker å bevare ordningen med at kommuner skal få skrive ut eiendomsskatt for verk og bruk.

Demonstrasjonen og ordene som ble brukt, viser at lokalpolitikerne har blitt avhengige av skatten. De frykter for skattefinansiert velferd om dagens beskatningsrett reduseres.

Løs alltid en utfordring med skatt; det er holdningen hos mange lokalpolitikere.

Bookmaker spår supervekst for Bitcoin

av Bjørn Magne Solvik | kl. 19.14 | Ingen kommentarer

En bookmaker tror bitcoinprisen vil vokse til nesten 7500 dollar ved årsskiftet og over en kvart million norske kroner i 2020. Les artikkelen

Ansatte som får ansvar gir mer lønnsomme bedrifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.19 | Ingen kommentarer

Ledere som ikke driver med fornærmende detaljstyring, men gir ansatte tillit og ansvar, øker bedriftenes lønnsomhet. Dette melder Forskning.no.

PST ønsker bevæpning av politiet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.18 | Ingen kommentarer

PSTs syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi, ifølge en pressemelding på pst.no. Les artikkelen

Venstres velgere var minst lojale

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.32 | Ingen kommentarer

32 prosent skiftet parti ved stortingsvalget i høst. Venstre holdt på 34 prosent av velgerne fra 2013-valget, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Høyre-representant på Stortinget etterlyste nyheter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.29 | Ingen kommentarer

Tirsdag ble det gjennomført høring om sammenslåingen av Troms og Finnmark fylke, en sammenslåing det er stor motstand mot i Finnmark. Les artikkelen

Eksplosiv bok om Donald Trump

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 16.27 | Ingen kommentarer

17. november kommer Sammensvergelse av Luke Harding, en bok om koblingene mellom Russland og Donald Trump. Dette er skremmende og viktig lesning, ifølge ARK-bloggen.

ARK er en stor bokhandelkjede i Norge.

Mer kunnskap blant ungdommer om demokrati

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.37 | Ingen kommentarer

Det er forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder kunnskap og engasjement om demokrati. Les artikkelen

Avviser effekt av miljøfartsgrense

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.34 | Ingen kommentarer

En masteroppgave fra NHH viser at miljøfartsgrenser i Oslo ikke har noen effekt, ifølge TV2.no.

Statens vegvesen har publisert følgende om miljøfartsgrense:
–Tiltaket gir bedre luftkvalitet og er et tiltak som gagner Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Mange solarier bryter regelverket

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.07 | Ingen kommentarer

Strålevernet varsler om brudd på aldersgrenseregelverk og manglende informasjon hos flere solarier, ifølge NRK.

18-årsgrensen er ulogisk. Ungdom under myndighetsalderen kan ha sex og få barn, men får ikke lov å ta solarium.

Ikke mer støy enn nødvendig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 09.52 | Ingen kommentarer

I dag starter Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF forhandlingene om statsbudsjettet for 2018. Les artikkelen

Hvis liberalister styrte Norge ville landet vært et skatteparadis

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2017 kl. 18.38 | Ingen kommentarer

Det er debatt om Paradise Papers etter oppslag i Aftenposten om at internasjonale politikere og nordmenn har plassert penger i det som blir definert som skatteparadis. Les artikkelen

Hva er frihet?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Er frihet mulig i en verden styrt av naturlover? Det er ett av spørsmålene i publikasjonen av Lars Fr. H. Svendsen som Civita.no har gitt ut.

Skattelettelser på 3 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.23 | Ingen kommentarer

Venstre har presentert partiets alternative statsbudsjett for 2018, et forslag som skal medføre skattelettelser på 3 000 kroner til alle med vanlige inntekter. Les artikkelen

Mange spørsmål til ordinær spørretime

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.39 | Ingen kommentarer

Det er 25 spørsmål til den ordinære spørretimen i Stortinget på onsdag. Alle spørsmålene ligger på Stortinget.no.

Et ansvar først og fremst for foreldre og foresatte

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.38 | Ingen kommentarer

Det er begrenset hva en statsråd kan og bør gjøre for at barn og unge skal få et sunnere forhold til både egen kropp og til sosiale medier. Les artikkelen

En absolutt grense på 18 år for å inngå ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2017 kl. 15.00 | 1 kommentar

Regjeringen sender ut et høringsforslag om at det ikke skal være mulig å få dispensasjon til å gifte seg for personer mellom 16 og 18 år, ifølge Regjeringen.no.

Forståelig forslag ettersom myndighetsalderen er 18 år, men synd at politikerne fastsetter modenhet.

Liberaleren mener forholdet mellom borgere bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Hvorfor Bitcoin verdi?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.56 | Ingen kommentarer

Forskning.no stiller spørsmålet og kommer med svar.

Idrett, alkohol og politiske vedtatte økonomiske bevilgninger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.36 | Ingen kommentarer

Den norske enerettsmodellen, en modell idrettsbevegelsen forsvarer for enhver pris, har gitt idrettsforbundet og særforbundene økonomisk handlingsprogram til kostbar og mye alkohol; pluss gode middager. Les artikkelen

KrF er smuglernes gode venn

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2017 kl. 19.53 | Ingen kommentarer

Dersom KrF fikk bestemme avgiftspolitikken, ville rommet for smugling økt betraktelig. Det er synd regjeringspartiene er avhengige av KrF til statsbudsjettet for 2018. Les artikkelen

Nytt register skal hindre tobakkssalg til mindreårige

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Mens politikere i festtaler ønsker mindre byråkrati for næringslivet, ble registrerings- og tilsynsordningen for tobakksalg satt i drift den 1. november. Les artikkelen

Vi er alle oljebarn

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Det er OD-dag, en dag der elever i den norske skolen i år gir betaling for dagsverk med arbeid bort til Nigeria. Les artikkelen

Barn gruer seg til å gå på skolen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.00 | Ingen kommentarer

Hvert femte barn gruer seg til å gå på skolen. Det viser en ny undersøkelse som er utført på 6 500 elever fra 5. til 7. klasse i Akershus, ifølge P4.

Skole er satsingsområde for de politiske partiene, og bruken av skattefinansierte penger på dette området er høyt.

Økning i andelen barnløse

av Bjørn Magne Solvik | 1 november 2017 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Når vi ser på skattefinansiert forbruk for foreldre, er det mer enn gode nok ordninger for voksne med barn i Norge. Les artikkelen

Nå slipper du å være «uteligger» i egen båt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Fra 1. oktober ble det mulig for folk som bor i båt å få en fast adresse, ifølge NRK.no.

Patriots Day

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.38 | Ingen kommentarer

Patriots Day, en film som hadde premiere i mars, kan være verdt å se i disse terrortider. Les artikkelen

Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.37 | Ingen kommentarer

Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser. Rapporten ligger på SSB.no.

← Forrige side