Forfatter: Lene Johansen

K-ordet og Nasjonalmuseet

Brennpunktet er at nokon har våga å nytte ordet kolonialisme i samband med eit verk som er knytt til den norske nasjonalidentitetsdanninga. Ikkje berre det, men vedkommande er svensk!

Ubehaget i kulturen

Dei siste tre åra har den norske venstresida klart å lage heile tre bøker der hovudtemaet har vore Friedrich Hayek, Milton Friedman og fridomsrørsla. Liberaleren har laga bokmelding.

Flytt avgjerder ut og ned!

Stol på sjåførane sin fagkompetanse, og sett opp ei meldingsteneste der operatøren eller sjåføren kan sende ein SMS med rutenummer når de meiner det er naudsynt med piggdekk.

Mest lest

Arrangementer