Kommentar

Trusselen fra vest

Russiske påvirkningsoperasjoner er ment å undergrave tilliten til norske politikere og institusjoner. Men burde vi også snakke om hvordan det politiske klimaet hos våre allierte allerede gjør jobben for dem?

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
    Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
  • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
    Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?