Ønsker redusert arbeidsgiveravgift

Skatt på arbeid er en merkelig skatt, men politikerne trenger pengene for å finansiere folketrygdens utgifter. Les artikkelen

3 siste kommentarer

 • Liten økning i skatteinngangen Voodoo-king: Om 2 prosent av BNP brukes til forsvar, 2 prosent til politi/rettsvesen samt 2 prosent brukes til...
 • Økt alkoholsalg Voodoo-king: Svakt og latterlig at folk flest aksepterer aa betale saerlig mye mer enn 20 kr for en flaske vin. Ingen grunn til at...
 • Nok et angrep mot au pair-ordningen Bjørn Magne Solvik: Karin Andersen, én av dem som har fremmet dok 8-forslaget antar jeg; hvorfor ikke ta...
 • Skattebetalerne bør ikke betale for nordnorgebanen

  Regjeringen ønsker å utrede jernbane på strekningen fra Fauske til Tromsø i neste Nasjonal transportplan, ifølge NRK.no. Les artikkelen

  Spilleselskap med et lite jubileum

  Selv om mange politikere, for mange politikere, misliker aktiviteten, har trofaste kunder levd med jubilanten i syv år. Les artikkelen

  Vil evaluere hundeloven

  Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, har fremmet representantforslag på Stortinget om trygghet og ansvarlig hundehold. Les artikkelen

  Mobilforbud fungerer ikke

  Fellesnevneren for liberalister, er at vi skjønner at forbud har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Les artikkelen

  Skattefinansiert tilskudd til selfangst

  Selv om filmen Ishavsblod viser at selfangst foregår på en skånsom måte, bør dette være en næring uten tilskudd av skattefinansierte penger. Les artikkelen

  Madam Secretary

  Serien Madam Secretary får lite omtale, men politiske nerder bør se serien som TV2 har rettigheter til i Norge. Les artikkelen

  Utskjelte selfangere festet til film

  Debatten om selfangst er gammel, men filmen Ishavsblod viser at det er mulig å drive fangst på en skånsom måte. Les artikkelen

  Gratis betyr skattefinansiert

  Partiene er i gang med landsmøtene. Listen over ordninger partiene ønsker som gratis er lang. Les artikkelen

  Endringer i ROBEK

  Selv om kommune-Norge hadde et godt driftsresultat i 2016, er det fortsatt en del kommuner i ROBEK. Les artikkelen

  Vil avkriminalisere bruk av narkotika

  Det er tøft gjort av landsmøtet i SV å gå inn for å avkriminalisere bruk av narkotika. Les artikkelen

  Modernisering av fiskerinæringen

  Regjeringen foreslår avvikling av trålernes plikter i Pliktmeldingen som ble lagt fram i dag. Les artikkelen