Flere spiller via internett

av Bjørn Magne Solvik | 31 august 2006 kl. 19.00 | 5 kommentarer

Stadig flere bruker internett til spill. Spesielt poker styrker sin stilling på internett.
Les artikkelen

Mindre politikk betyr bedre film

av Bjørn Magne Solvik | 30 august 2006 kl. 18.19 | 1 kommentar

Kultur- og kirkedepartementet har satt ned et utvalg som skal se på organiseringen av virksomheter og virkemidler på filmområdet.
Les artikkelen

En kostbar aksjon

av Bjørn Magne Solvik | kl. 01.29 | 14 kommentarer

Aksjonen var ikke prinsipielt begrunnet, men den ble kostbar for kvinnen som ikke leverte selvangivelsen på flere år. Hun fikk 70 000 kroner i bot av tingretten.
Les artikkelen

Spørsmål og svar om tv-lisensen

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2006 kl. 10.19 | 10 kommentarer

Liberaleren får en god del spørsmål fra leserne om tv-lisensen, der den neste betalingsfristen er 1. september. Denne artikkelen besvarer mange av spørsmålene fra Liberalerens lesere.
Les artikkelen

Skattefradrag for privat pensjonssparing gjeninnføres

av Per Aage Pleym Christensen | 28 august 2006 kl. 11.40 | 2 kommentarer

.. i 2009. Det bekrefter de 4 opposisjonspartiene overfor Liberaleren. Senterpartiet er også spurt, men har så langt ikke svart. Les svarene fra de andre partiene her.
Les artikkelen

NRK viser Moore

av Bjørn Magne Solvik | 26 august 2006 kl. 20.43 | 4 kommentarer

Søndag kveld viser NRK1 Fahrenheit 9/11, Michael Moores film om George W. Bush, hans regjering og USAs utenrikspolitikk.
Les artikkelen

Brenning av hekser

av Jakob Utgård | kl. 14.00 | 10 kommentarer

I vesten er det slutt på heksebrenning. Men utallige ofres fortsatt på et bål fyrt med narkotika.
Les artikkelen

Søkelys på bompengepolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 25 august 2006 kl. 10.07 | Ingen kommentarer

ESA har vurdert to norske bompengeprosjekt, og konkluderer med at begge er i strid med EØS-reglene. Endelig!
Les artikkelen

Posten må privatiseres

av Jakob Utgård | 24 august 2006 kl. 22.11 | 4 kommentarer

Posten presenterte i dag sitt resultat for 1.halvår. Regnskapet viser at Posten får mer enn halvparten av sine inntekter fra andre tjenester enn postvirksomhet, og at andelen inntekter fra utlandet øker. Da er det på tide med privatisering.
Les artikkelen

Lokalpolitiker – lite å trakte efter

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 13.22 | 1 kommentar

Regjeringen gikk til valg på å styrke kommuneøkonomien, og SP-leder Åslaug Haga fikk oppfylt løftet i den grad at hun gikk surr i alle milliardene. Nå tar regjeringen pengene tilbake.
Les artikkelen

Vil privatisere

av Bjørn Magne Solvik | 23 august 2006 kl. 12.51 | Ingen kommentarer

–Vi mener at statens rolle er som regulator og lovgiver og skal selv ikke være en aktør på markedet, sier Moderat-lederen Fredrik Reinfeldt til Financial Times, i følge NA24.
Les artikkelen

Overhypet og undervurdert

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 09.33 | Ingen kommentarer

Liberalisten og skribenten Heidi Nordby Lunde (også kjent som bloggeren VamPus) skriver om forholdet mellom medstrømsmedia (msm) og bloggsfæren – i Aftenposten. Les artikkelen.

Djevelens advokat

av Bjørn Magne Solvik | 22 august 2006 kl. 15.40 | 4 kommentarer

Liberaleren har i dag fått flere e-poster fra personer som reagerer på at justisminister Knut Storberget vil be personer i de såkalte A- og B-gjengene bevise at eiendelene de besitter er kjøpt for lovlige penger.
Les artikkelen

Kommunist-China river kirker

av Per Aage Pleym Christensen | 21 august 2006 kl. 20.59 | 6 kommentarer

og arresterer dem som protesterer. Vårt Land forteller idag at journalisten Zan Aizong ble arrestert for å skrive om rivningen av en protestantisk kirke i verdens største kommuniststat. Samtidig ble 50 andre arrestert. De protesterte mot rivningen.
Les artikkelen

Liv på fløyen

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 20.23 | Ingen kommentarer

Kommentator Frank Rossavik i Bergens Tidende har gjort seg noen refleksjoner over manglende refleksjoner på den ytterste politiske venstrefløy i Norge. Lars Gule har kritisert venstresidens omfavnelse av islamistiske Hizbollah, men RV-leder Torstein Dahle vil ikke kritisere deres antihomoholdninger mens israelske bomber faller. Les artikkelen.

Applauderer automatforbudet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.02 | 3 kommentarer

–Automatforbudet er strålende nyheter for Norgesautomaten.com. Mange av dagens automatspillere vil finne veien til spill på internett. Vi satser på å få 30.000 spillere og omsette for 500 millioner innen utgangen av 2008, sier daglig leder i Norgesautomaten.com, Morten Klein.
Les artikkelen

16-åringer får ikke stemme

av Bjørn Magne Solvik | 18 august 2006 kl. 14.40 | 4 kommentarer

Kommunaldepartementet tør ikke prøve ut en ordning der 16-åringer for stemme ved neste års kommunevalg, og har sagt nei til kommuner som ønsket en forsøksordning.
Les artikkelen

Aktuelt å ta opp dødsstraff med Peru

av Per Aage Pleym Christensen | 17 august 2006 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Utenriksdepartementet har gitt svar på spørsmålet om utviklingsminister Erik Solheim (SV) vil ta opp temaet dødsstraff under sitt besøk i Peru.
Les artikkelen

Brukerne skal betale

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.07 | Ingen kommentarer

Staten har fått en uvane med å forlenge bompengeinnkrevingen på ulike prosjekt, som fører til at mange må betale for veger de ikke benytter.
Les artikkelen

Anonyme nettdebattanter

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 11.57 | 14 kommentarer

Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås hevder i en kommentar i dagens avis at det er sider ved den ennå ferske debattkulturen på nettet som må følges nøye for å unngå at den blir den seriøse debattens endestasjon og «søppelkasse» – i stedet for den brede, folkelige meningsarena den er i dag, på sitt beste.
Les artikkelen

Mot monarki. For republikk?

av Per Aage Pleym Christensen | 16 august 2006 kl. 14.36 | 8 kommentarer

På Liberaleren er vi mot monarki. Er vi av den grunn for republikk?
Les artikkelen

Norge – dårlig på handel

av Bjørn Magne Solvik | 15 august 2006 kl. 11.25 | Ingen kommentarer

Norge kommer høyt på listen over land som bidrar til global fattigdomsbekjempelse, men den proteksjonistiske handelspolitikken trekker innsatsen kraftig ned.
Les artikkelen

Dødsstraff

av Per Aage Pleym Christensen | 14 august 2006 kl. 12.22 | 8 kommentarer

I denne artikkelen skal jeg skrive om den mest fundamentale straffemetode vi kjenner; dødsstraffen. Jeg er prinsipiell motstander av dødsstraff – og er blitt utfordret til å begrunnet mitt syn.
Les artikkelen

A Touch of Madness: 4. Advocaat and apartheid

av Per Aage Pleym Christensen | 12 august 2006 kl. 12.12 | Ingen kommentarer

Øyvind Strømmen skriver i en egen artikkelserie om utbredelsen av innvandringsfiendtlige organisasjoner i dagens Europa, og trekker paralleller til fremveksten av fascismen og nazismen i mellomkrigstiden. Artikkelserien er skrevet på engelsk. Her er fjerde del. Les artikkelen.

Spørsmål til Erik Solheim

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 10.34 | 5 kommentarer

Utviklingsminister Erik Solheim skal reise til Brasil, Bolivia og Peru. Liberaleren har sendt ham spørsmål om Perus foreslåtte gjeninnføring av dødsstraff vil bli tatt opp.
Les artikkelen

Peru gjeninnfører dødsstraff?

av Per Aage Pleym Christensen | 11 august 2006 kl. 23.58 | Ingen kommentarer

Perus nyvalgte president Alan Garcia Perez (APRA) har foreslått at Peru skal gjeninnføre dødsstraff, for personer som begår seksuelle overgrep mot mindreårige – og dreper sine ofre efter overgrepene.
Les artikkelen

Folk blir ranet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.15 | 10 kommentarer

Hver gang du kjøper lovlige tobakksvarer i Norge, riktig nok helt frivillig, godtar du at staten raner deg.
Les artikkelen

Snoen slukker tørsten

av Bjørn Magne Solvik | 10 august 2006 kl. 17.50 | 4 kommentarer

Liberalisten Jan Arild Snoen har regnet på ølpriser, et regnestykke som stemmer dårlig med det regnestykket rusorganisasjonen Actis har foretatt. Snoens regnestykke er med på å slukke tørsten fordi han minner leserne på de statlige avgiftene.
Les artikkelen

Staten – den største tyven

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.30 | 4 kommentarer

Intervjuet som Kanal 24 gjorde med Bent Johan Mosfjell, journalist i Liberaleren, er tilgjengelig på internett.
Les artikkelen

Svart arbeid er kriminelt. Men ulovlig?

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 06.00 | 8 kommentarer

Aftenposten, Bergens Tidende og flere andre har grepet fatt i undersøkelsen om nordmenns holdninger til svart arbeid. Avisene mener at resultatene av undersøkelsen gir indikasjoner om nordmenns holdninger og moral, og disse fordømmes på lederplass.
Les artikkelen

Send inn innspill!

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2006 kl. 15.38 | Ingen kommentarer

Har du konkrete innspill, kan disse sendes på e-post til fornying@fad.dep.no, eller i brev til Fornyings – og administrasjonsdepartementet. Fristen er 1. september 2006.
Les artikkelen

En rask avklaring

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.14 | 5 kommentarer

Liberaleren takker Helse- og omsorgsdepartementet for en rask avklaring, og det gjør godt for et liberalt hjerte at Rikshospitalet skal behandle homofile på lik linje med andre donorer.
Les artikkelen

På sporet av Margaret Thatcher

av Per Aage Pleym Christensen | 8 august 2006 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Forsker Asle Toje ved Cambrigde-universitetet hevder i Bergens Tidende at Margaret Thatcher i ferd med å tre inn i rekken av britenes udødelige statsministere Les artikkelen.

Viktig melding – lytt på radio!

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 13.45 | 2 kommentarer

Liberalerens journalist Bent Johan Mosfjell skal delta på Kanal24 mellom klokken 1700 og 1800. Temaet er svart arbeid.
Les artikkelen

Tar makten tilbake?

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 11.41 | Ingen kommentarer

«Dette blir en demokratireform der vi skal ta makten tilbake fra statlige organ, framholdt stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)». Han snakket på et møte i Bergen om den neste store reformen i Norge, der fylkene skal erstattes med regioner. Har Hagebakken sovet i timen?
Les artikkelen

Mobber homofile

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.00 | 2 kommentarer

–Det kan vurderes om homofile er psykisk egnet til å være donorer. Hovedmotivasjonen til en donor må være at en ønsker å hjelpe andre, ikke at en for eksempel donerer sæd for å spre sin egen genetikk, sier laboratoriesjef Peter Fedorcsak hos sædbanken ved Rikshospitalet i Oslo til Dagsavisen.
Les artikkelen

Lov å diskriminere?

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2006 kl. 20.47 | 2 kommentarer

Hvis bedrifter får lov til å diskriminere røykere gjennom å ikke ansatte folk som røyker, må det også være lov å gjøre det samme med de som spiser sjokolade. Det kan etter hvert bli lov til å diskriminere.
Les artikkelen

Et forsvar for frivillige avtaler

av Bjørn Magne Solvik | 4 august 2006 kl. 22.02 | 5 kommentarer

Oslo er verst, har sommerpatruljen bestemt.
Les artikkelen

Bør Norge få en ny grunnlov?

av Per Aage Pleym Christensen | 3 august 2006 kl. 16.04 | 2 kommentarer

Skal grunnloven fungere som grunnmur og rammeverk rundt samfunnet er det behov for radikale endringer. Er det egentlig behov for en helt ny grunnlov?
Les artikkelen

Krever færre byråkrater

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.32 | 1 kommentar

–Vi trenger en drastisk reduksjon i antall byråkrater innenfor landbruket for å sikre en høyest mulig verdiskapning. Dagens system fører til det motsatte. En stor del av verdiskapningen blir spist opp av et oppblåst byråkrati, sier FrPs landbrukspolitiske talsmann, Hans Frode Asmyhr til frp.no.
Les artikkelen

Grunnlovsjubileum neste. Hva så?

av Per Aage Pleym Christensen | 2 august 2006 kl. 19.08 | Ingen kommentarer

Dagbladets erfarne kommentator Gudleiv Forr hadde lørdag noen tanker rundt det neste store jubileet i Norge; grunnlovsjubileet i 2014. Blir det like tafatt som 1905-jubileet? Liberaleren mener jubileet er en unik mulighet til en metadebatt om liberale problemstillinger.
Les artikkelen

Italia avvikler spillmonopolet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.31 | 8 kommentarer

–Jeg håper virkelig norske politikere ser hva som skjer i Europa. Dersom Trond Giske gjør som italienerne, kan han sikre seg store tilskudd til kultur og idrett på budsjettet sitt fremover. Det blir egentlig på samme måten som konsesjonsavgiften TV 2, P4 og Kanal24 betaler, sier Morten Petersen, som leder den norske virksomheten til Betway.com.
Les artikkelen

Giske kommenterer statskirken

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2006 kl. 10.12 | 1 kommentar

Kultur- og kirkeminister Trond Giske har brukt deler av sommerferien til å delta i debatten om et skille mellom stat og kirke. En kommentar ligger på Arbeiderpartiets nettsider. Han holdt også et foredrag om dette på sommerleiren til AUF.
Les artikkelen