Stikkord: Forsvaret

Dimmetips på nettet

Det ligger dimmetips for alle som vil slippe unna verneplikten på nettet. En grei ordning for å få mer informasjon om hvordan slippe militærtjenesten.

Begrenset ytringsfrihet ?

Justisdepartementet sier at sivilarbeidere ikke har anledning til å oppfordre andre om å nekte militærtjenesten. I så fall er dette en klart begrensning på ytringsfriheten.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv