Ungdomspartier

Liberaleren dekker virksomhet i politiske ungdomspartier. Grunnen til dette er at det ofte er hos ungdommen vi først ser nye idéer som senere vokser opp i moderpartiet og av og til blir gjeldende politikk. Ungdommer har i tillegg ofte liberal instinkter og er åpne for nye tanker og synspunkter.

Ulike ungdomspartiet er liberale på forskjellige politikkområder, og mindre liberale på andre. Vårt langsiktige mål er å dekke flest mulig ungdomspartier og da i særdeleshet deres landsmøter. Foreløpig har vi startet med Unge Venstre, unge Høyre, FpU og Liberalistisk Ungdom, men vi vil utvide med flere ungdomspartier etter hvert.

Dersom du har lyst til å skrive om ungdomspartier for Liberaleren, er det bare å ta kontakt.


Dersom du har lyst til å skrive om ungdomspartier for Liberaleren, er det bare å ta kontakt. Vi er alltid på jakt etter gode skribenter.

Mest lest

Arrangementer