Ukategorisert

Dag Solstad bør lese Liberaleren

Liberaleren mener at det er kun når de mest ufyselige meningene kan ytres at ytringsfriheten er på sitt mest verdifulle.

Det er en av grunnene til at Liberaleren ikke vil at lovverket skal regulere hva og hvordan ting ytres. Liberaleren ønsker seg full ytringsfrihet der kun eiendomsretten setter begrensningene. Vi vil ikke definere hva som er en ytring, fordi den definisjonen vil bli svært bred. Ytringsfrihet er langt mer enn å lage bøker eller å skrive artikler i Samtiden.

Mandag fremførte Dag Solstad et essay på Litteraturhuset. Essayet er publisert i Samtiden. Innlegget har fått mye oppmerksomhet og skapt debatt. De fleste er uenige med forfatteren, men i sitt fagmiljø blir det fremhevet at debatten om ytringsfrihet er viktig. La det være klinkende klart; for Liberaleren står ytringsfriheten svært høyt, kun eiendomsretten rangerer over friheten til å komme med ytringer.

–Jeg stiller meg helt likegyldig til ytringsfriheten, slik man naturlig gjør overfor selvfølgeligheter, og jeg er ikke i stand til å se for meg en fremtid hvor det oppstår en situasjon hvor jeg blir fratatt retten til å ytre meg, sa Dag Solstad, ifølge Aftenposten.

I Norge har vi betydelig med ytringsfrihet, men alle er ikke like heldige. Skribenten tok en telefon til en venn i Thailand. Der kom bekreftelsen på at det er ikke lov å komme med negative ytringer om konkehuset, uten at det får konsekvenser. Redaktører i Russland kan bekrefte at det redaksjonelle innholdet i aviser ikke skal være for kritisk mot staten eller mot sentrale personer i statsapparatet. I Afghanistan ble en journaliststudent dømt til døden etter å ha distribuert en artikkel som er kritisk til blant annet polygami.

Nå mener ikke Dag Solstad at journalister skal bli dømt til døden for å skrive artikler. Han mener heller ikke at det ikke skal være lov å kritisere myndighetene. Han forsvarer trykkefriheten, men angriper ytringsfriheten fordi han mener mange har en løsaktig omgang med denne friheten, og bruker publiseringen av karikaturene av Muhammed og Se og Hør som eksempel. Det betyr at Solstad tar på seg rollen som Gud for å bestemme hva som er en korrekt ytring og hva som ikke er det. I karikaturstriden var det få som publiserte tegningene. Hederlige unntak for å forsvare ytringsfriheten var Per Edgar Kokkvoll, generalsekretær i Norsk Presseforbund, som fortsatt betaler prisen gjennom uttalige drapstrusler fra miljø som ikke forsvarer ytringsfrihet på en god og liberal måte.

Det hadde vært morsomt å vite Solstads resept for universell frihet. Liberaleren mener det beste for å nå denne målsetningen er fulle eiendomsrettigheter. Det betyr også full ytringsfrihet.

Liberaleren har i dag gått igjennom arkivet for å finne gode saker under temaet ytringsfrihet. Uten en rett til ytringer hadde mange debatter og viktige fremskritt vært umulig. Ja, noen må arbeide for denne ukrenkelige retten som ytringsfrihet skal være.

Der individet intet betyr: Om demokratiforkjemperne på Den Himmelske Freds plass.

Nessas internettside: Ludvig Nessa sin rett til å ytre seg på internett.

Avskaff blasfemiparagrafen: Muligheten til kritikk, og svært kraftig kritikk, av religiøse oppfatninger, har vist seg historisk sett svært viktig.

Ikke forby nazisme: Hvor skal man sette grensen når man begynner å forby politiske motstandere å organisere seg?

Positiv boikott: Bak Nasjonalalliansen står nesten det som er av rasistiske svin; Hvit Valgallianse, Forente Nasjonalister, deler av Fedrelandspartiet, Norge mot Innvandring og Norges Patriotiske Enhetsparti. Det er skremmende at så mange nasjoalister begynner å samarbeide om et prosjekt. Selvfølgelig bør disse få lov til å lage og gi ut sin avis, ytringsfrihet gjelder også for de med et forferdelig budskap.

Ytringsfrihet for pene ytringer alene?: Som Voltaire sa det: Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil inntil døden forsvare din rett til å si det.

Vend nazistene ryggen: Nazismen er den kanskje verste politiske ideologien. For å sitere Ayn Rand: “Rasisme er den mest primitive og lavtstående form for kollektivisme”. Rasisme, representert ved jødeutryddelsen, er kanskje den mest synlige og mest mislikte delen av nazismen. Det er imidlertid flere grunner til å mislike nazisme. Selv uten jødeutryddelsen ville nazismen vært menneskefiendtlig.

Ytringsfrihet – jau jau: I fjor ble det slåssing mellom politi og demonstranter. Utfra erfaringene fra fjor har politiet gitt avslag på søknaden om å demonstrere på Rådhusplassen.

Begrenset ytringsfrihet?: Justisdepartementet sier at sivilarbeidere ikke har anledning til å oppfordre andre om å nekte militærtjenesten. I så fall er dette en klart begrensning på ytringsfriheten.

Frifunnet for rasisme: En kvalmende tale som Høyesterett heldigvis har gitt ”tillatelse” til. Heldigvis fordi ytringsfriheten skal stå høyt i kurs, selv for rasister.

Flaggbrenning – en fri ytring: O. J. vekker raseri med å brenne det amerikanske flagget i premieren på Tv2s nye sesong med Torsdagsklubben. Vi forstår folks sinne, men det dreier seg om ytringsfrihet. Da skal terskelen for forbud være høy.

Må få sende politisk reklame: Det er TV2 som har fått denne saken på banen igjen. Tidligere i sommer skrev TV2 sjef, Kåre Valebrokk, til kulturministeren for å få frem sitt syn på kringkastingslovens reklameforbud, et forbud som virker ufornuftig på alle måter.

Forbud mot hijab: Å innføre forbud mot et religiøst/kulturelt symbol kan snart medføre nye forbud. Dette er derfor noe som ikke angår bare muslimer, men også jøder, kristne og andre.

Slo et slag for ytringsfriheten: Vi må også høre på argumentene til dem som bare delvis har rett. Vi trenger også å høre på argumentene til dem som tar feil. Sitatet er ikke hentet fra liberalistene i Liberalerens redaksjon. Sitatet er hentet fra en tale Kronprins Haakon holdt i Tromsø.

Ulovlig reklame på draktene: Det er Stavanger Håndball som har fått brev fra Lotteritilsynet der tilsynet vurderer å politianmelde håndballklubben dersom klubben fortsetter med å ha reklame for spilleselskapet Ladbrokes.

Begrenset ytringsfrihet i Kristiansand: Det er ikke bra at en bystyrerepresentant blir bortvist fra møtet på grunn av et politisk innlegg. Ytringsfriheten står ikke sterkt i Kristiansand bystyre.

Ytringsfrihet – bare for koseprat?: I en undersøkelse vil bare 20% av oss støtte ytringsfriheten slik den er sikret i Grunnloven. Alt som regnes som ekstremistisk bør ha både ytringsforbud og møteforbud. Lite liberalt!

Voltaire – vi trenger deg!: Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer. Ytringsfrihet er ingen selvfølge – og har aldri vært det. Selv om ytringsfrihet er menneskets medfødte rett.

Gro, du er skummel!: Gro Harlem Brundtland er motstander av både tankefrihet og ytringsfrihet. Det er skummelt at denne dama slipper til i maktposisjoner.

Redusert ytringsfrihet betyr at fordommene vinner: André Oktay Dahl, stortingsrepresentant for Høyre, vil redusere ytringsfriheten. Resultatet vil bli at ufyselige meninger, ufyselig fra et verdiliberalt ståsted, forsvinner fra overflaten og det vil vanskeliggjøre kampen mot fordommer.

Mest lest

Arrangementer