Stikkord: Samferdsel

Nytt register !

Samferdselsministeren ønsker å opprette et nytt, stort register for alle i transportnæringen. Alle løyver blir i fremtiden tildelt fra ”Norges Transport register”.

Bilen er en melkeku

Bilen er en melkeku for staten. Politikerne tar inn inntekter på bilen og disse brukes på andre områder i statsbudsjettet, dessverre.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.