Ideer om frihet

Et skandinavisk tidsskrift for den frie tanke og det frie marked. Utgitt 1980 – 2000.

Under utarbeidelse

Utvalgte artikler

Her har vi lagt ut en betydelig del av de beste artiklene fra Ideer om frihet. Artiklene er ikke bearbeidet spesielt for Liberaleren, så en del presentasjoner, f.eks. av artikkelforfattere, er litt utdaterte.

Filosofi og politisk teori

Klassisk liberalisme

 • Fredric Bastiat (1801-1850) av Lars Peder Nordbakken. Artikkel om denne talsmannen for frihandel og individuell frihet.
 • Den glemte filosof av Henrik Gade Jensen. (Ideer om Frihet nr 3, 1991) Adam Smith var ikke bare økonom, han var også en betydelig filosof. Denne siden gjennomgås i artikkelen.
 • Friedrich August Hayek 1899 – 1992 av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1992). Nekrolog over Nobelprisvinneren i økonomi fra 1974. Hayek er den mest kjente av de østerrikske økonomene.
 • Adam Smith og kredsen bag National-Velstands Natur av Peter Kurrild-Klitgaard. (Ideer om Frihet nr 3-4, 1998). Om oversettelsen av Wealth of Nations til dansk og menneskene som stod bak prosjektet.
 • Fremveksten av den klassiske liberalismen av Bent Andreassen. (Ideer om Frihet nr 1-3, 1997). Lengre artikkel om de klassiske liberalistene, vekt på Grotius, Locke, Montesquieu, Smith og Humboldt.
 • Den klassiske liberalismens vekst og fall av David Hart. (Ideer om Frihet nr 3, 1984). Historien viser at liberalismen ikke bare trenger en konsistent teori, men også en politisk strategi.
 • Den Franske Revolusjonen og England av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 5, 1990). Grundig gjennomgang av debatten mellom Paine og Burke.

Liberalisme i Norge

 • Liberalismens historie i Norge – noen hovedlinjer av Øystein Sørensen (Ideer om Frihet nr 1-2, 1991). Gjennomgang av det meste av det som finnes tilgjengelig av liberalisme på norsk.
 • Liberaleren fra Lista av Petter Bech Pettersen. (Ideer om Frihet nr 2, 1982). Artikkel om Søren Jaabæk.
 • Slo liberalismen rot i Norge? av Hans Chr. Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 2, 1984). En historisk oversikt over nordmenn som har stått på barrikadene for frihet.
 • ‘Østerrikerne’ i Norge av Hans Chr. Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 4, 1984). Historisk gjennomgang av de norske tilhengere av den østerikske økonomiske skole.
 • Liberalisme på norsk av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 1, 1991). Gjennomgang av det meste av det som finnes tilgjengelig av liberalisme på norsk.

Liberalisme vs konservatisme

 • Kommunitaristene kommer! av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Artikkelen gir en kortfattet oversikt over de viktigste sidene ved kommunitarismen. Kommunitarismen regnes som den nye trusselen mot individets frihet etter kommunismens sammenbrudd
 • Er markedets moral tilstrekkelig? av David G. Green. (Ideer om Frihet nr 4, 1996). Green argumenterer for hvorfor det er nødvendig med en ikke-kommersiell tredje sektor i tillegg til markedet. Og hvorfor denne ikke bør være statlig.
 • Gray och modernisering av Fredrik Erixon. (Ideer om Frihet nr 4, 1996). Beskrivelse av John Grays konservative kritikk av liberalismen.
 • Liberalisme og konservatisme – allierte og rivaler av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 3, 1999). Diskusjon av likheter og ulikheter mellom liberalisme og konservatisme.

Generell økonomisk teori

 • Myten om at summen av velstand er konstant av Brian Micklethwait. (Ideer om Frihet nr 3, 1994). Angriper den statiske myten om at noen må bli fattigere når andre blir rikere. God artikkel om viktigheten av å ha et dynamisk syn på samfunnet. Alle sosialister bør lese denne.
 • Det du ser og det du ikke ser av Frédéric Bastiat. (Ideer om Frihet nr 3, 1997). Visdommen om at det finnes indirekte konsekvenser som ikke er synlige ved første øyekast.
 • Sosial­økonomi kan brukes til alt av Bent Johan Mosfjell. (Ideer om Frihet nr 4, 1996) Bokanmeldelse. David Friedman har skrevet en bok som viser økonomiens mange muligheter.
 • Spontan orden av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 3, 1984). Artikkel om hva spontan orden er og hvilken betydning det har.
 • Defining the public good av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 3, 1992). Om forholdet mellom individuelle handlinger og kollektive goder.
 • Den liberale renessansen av Lars Peder Nordbakken. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Bokanmeldelse. Hayeks bok om historien til østerriksk økonomi.
 • Vær ikke redd for handelsbalansen! av Adam Chacksfield. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Om frihandel og hvorfor det ikke er noen grunn til å bekymre seg for frihandel.
 • Skatt og samfunnsøkonomisk effektivitet av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1994). Artikkel om hvorfor skatt skader samfunnsøkonomien.
 • Østerrikske klassikere av Tor Geir Høien. (Ideer om Frihet nr 1, 1987). Høien gir en innføring i østerriksk økonomi med spesiell vekt på Carl Menger.
 • Den liberale økonomi av Anders Fogh Rasmussen. (Ideer om Frihet nr 3-6, 1992). Danmarks daværende skatteminister skriver om fire Nobelprisvinnere i økonomi fra Chicago-universitetet.
 • Milton Friedman: Libertarianer med liten l av Brian Doherty. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Utdrag av et lengre intervju med Milton Friedman i Reason.

Libertarianisme

 • Et forsvar for friheten av Øyvind Myhre. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1989). Forfatteren av bl.a. s»En Himmel av Jern» og «1989» skriver om hvorfor han er libertarianer.
 • Retten til å overse staten av Herbert Spencer. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1992). Spencer skriver om individets rett til å bryte sine forbindelser med staten og forklarer hvorfor dette ikke er en aggressiv handling.
 • Hvorfor jeg kaller meg en frimarkedsanarkist – og hvorfor jeg er en av Brian Mickletwait. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Argumenterer for hvorfor markedet fungerer best på alle områder, også når det gjelder rettsvesen, politi og forsvar.
 • Nozicks libertarianisme av Adriana Lukasova. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Nozicks rettigheter diskuteres opp mot kritikken fra tenkere som Rawls, Dworkin og i særdeleshet Charles Taylor.
 • Intellektuell eiendom: Det nittende århundres libertarianske debatt av Wendy McElroy. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Spørsmålet om copyright og patenter ble utsatt for omfattende diskusjoner for mer enn 100 år siden i Tuckers blad Liberty. Debatten og de viktigste argumentene oppsummeres. Fortsatt en dagsaktuell problemstilling og det er mye å lære av den gamle debatten.
 • Fremveksten av Den Nye Libertarismen av R.W. Bradford. (Ideer om Frihet nr 1, 1999). Diskuterer hvorfor libertarianere forlater den plikt-baserte libertarismen til Rand og Rothbard og omfavner den konsekvensbaserte libertarismen til Friedman, Hayek og Mises?
 • Trenger vi en Stat? av Øyvind Myhre. (Ideer om Frihet nr 3, 1984). De prinsipielle og praktiske sider i forholdet mellom minarki og anarki diskuteres.
 • Objektive verdier og naturlige rettigheter av Tor Geir Hølen og Henrik Leborg. (Ideer om Frihet 1984-1987). Føljetong der de to forfatterne diskuterer rettigheter.
 • Produksjonen av sikkerhet av Gustave de Molinari. (Ideer om Frihet nr 5, 1989). Diskuterer om sikkerhetstjenester kan organiseres privat, uavhengig av en statsmakt.
 • Gustave de Molinari og den private produksjon av sikkerhet av Anders Monsen. (Ideer om Frihet nr 5, 1989). Artikkel om Molinari og hans liv.
 • Anarki, minarki og demokrati av Sigmund Knag. (Ideer om Frihet nr 3, 1991). Artikkel om stat kontra anarki, med fokus på muligheter for lokalt selvstyre.
 • Libertarianisme på universitetet av Adam Chacksfield. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Om strategier for å spre libertariansske ideer, med vekt på universitetsmiljøer.

Miljø, ressurser o.l.

 • Miljøhastverk er også lastverk av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Føre-var-prinsippet i miljøpolitikken er meningsløst uten å samtidig vurdere omfanget av risikoen og kostnadene ved å redusere den. Dersom vi har for liten viten, kan forhastede tiltak dessuten få utilsiktede negative konsekvenser, også for miljøet.
 • Julian Simon 1922-1998 av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1998). Nekrolog over økonomen som har gjort mer enn noen andre for å motbevise miljøets dommedagsprofeter.
 • Sulten er ikke om hjørnet av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1996). Artikkel om hvorfor matmangel ikke vil bli noe problem i fremtiden og om hvorfor spådommene om dette er gale.
 • La oss redde verden, dere av P.J. O’Rourke. (Ideer om Frihet nr 1, 1995). Den kjente satirikeren harselerer over miljøvernere generelt og toppmøtet i Rio spesielt. Fornøyelig.

Rusmidler og andre avvik

Velferdsstaten

 • Privatiser sosialhjelpen! av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1995). Med utgangspunkt i amerikanske forhold argumenteres det for en pragmatisk delprivatisering av sosialhjelp.
 • Hvordan reformere styringssystemet i industrialiserte land av Vito Tanzi og Ludger Schuknecht. (Ideer om Frihet nr 3, 1996). Argumenterer for hvordan det er mulig å få en mindre offentlig sektor uten merkbare velferdsmessige tap.
 • Private eller offentlige sykehus av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 5, 1988). Diskusjon av de praktiske konskevenser av offentlige vs private sykehus.
 • Samfunnstjeneste av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 3, 1989). Diskuterer en av de logiske konsekvensene av ideen om velferdsstaten og deres konsekvenser.
 • Trenger vi det «utvidede velferdsbegrep?» av Jan Brøgger. (Ideer om Frihet nr 5, 1989). Argumenterer for at løsningen for velferdsstaten ligger i fornuftig revisjon, ikke avskaffelse.
 • Sosial rettferdighet – det store bedraget av Bärtil Hägmann. (Ideer om Frihet nr 1, 1992). Svensk artikkel om sosial rettferdighet med utgangspunkt i lokale forhold og inspirert av Hayek.
 • På tide med en mini velferdsstat? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Agumenterer for delprivatisering av offentlig sektor, med spesiell vekt på folketrygden.
 • Liberalt forsvar for velferdsstaten? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1994). Bokanmeldelse. Diskusjon av forholdet mellom liberalisme og velferdsstaten.
 • Å gjenskape samfunnet av Norman Macrae. (Ideer om Frihet nr 2, 1994). Bokanmeldelse. Hvordan gjenoppbygge det sivile samfunnet som er ødelagt av velferdsstaten.
 • Hva med de fattige? av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 5-6, 1987). Sommerfelt Petetersen beskriver eksperiment fra USA med innføring av negativ inntektsskatt.

Diverse økonomiske emner

Kultur

Diverse

 • Kongen, Arne Norheim og skikk og bruk av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1997). En av de store klassikerne! Artikkelen bør ikke forklares, den må leses!
 • Privatisere kongefamilien? av Brian Micklethwait. (Ideer om Frihet nr 3-4, 1991). Forslag om å skille den britiske kongefamilien fra staten gjennom en privatisering. Forfatteren mener at den kan finnes et marked for disse tjenestene.
 • Alan Greenspan: Hemmelig agent for kapitalismen? av R.W. Bradford. (Ideer om Frihet nr 2, 1998). Artikkel om USAs sentralbanksjef og i hvilken grad han fortsatt er influert av Ayn Rands tanker.
 • Klon i vei av Brian Mickletwait. (Ideer om Frihet nr 3, 1998). Om de positive sidene ved kloning.
 • Kampen mellom sivilisasjoner av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 3, 1998). Bokanmeldelse av Samuel Huntingtons bok Clash of Civilizations.
 • Er Tony Blair sosialdemokrat? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1999). Gjennomgang av Tony Blairs politikk.
 • Lokalt selvstyre – et radikalt alternativ av John F. Knutsen og Sigmund Knag. (Ideer om Frihet nr 3, 1991). Argumenterer for et alternativt lovforslag for lokalt selvstyre og demokrati.
 • Dilemmaer i skolepolitikken av Sigmund Knag. (Ideer om Frihet nr 5, 1991). Skoleselvstyre er et alternativ til dagens modell.
 • Anarkiets kaos av Bo Andersen. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Bokanmeldelse. Kritisk anmeldelse av Peter Marshalls klassiker om anarkismens historie.
 • En leksjon for livet av Steven Spetz. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). En novelle om innføring av sosialdemokratiske velferdsstat når det gjelder karakterer i skolen.
 • Er partier et blindspor? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Argumenter for hvorfor partier kan være bidragsytere i kampen for et fritt samfunn.
 • Radikalt Venstre? av Per Ørum-Hansen. (Ideer om Frihet nr 1, 1994). Bokanmeldelse. Av boken «Fra socialstat til minimalstat» av Anders Fogh Rasmussen
 • Ronald Reagan rir igjen av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Snoen skriver om hvordan republikanerne i USA vender tilbake til Reagans økonomiske tankegods.
 • The Bell Curve – skjult rasisme eller viktig samfunnsforskning? av Christopher Caldwell. (Ideer om Frihet nr 1, 1995). Dette er en anmeldelse av den sterkt diskuterte boken om intelligensens betydning for menneskers liv.
 • Prostitusjon og moral av Sara Mackenzie. (Ideer om Frihet nr 1, 1994). Mackenzie diskuterer hvorvidt prostitusjon er moralsk og hvilke konsekvenser prostitusjon medfører.
 • Sensur gir ikke færre seksuelle overgrep av Avedon Carol. (Ideer om Frihet nr 3, 1994). Høringsuttalelse fra Feminister mot sensur. Diskuterer sammenhengen mellom pornografi og seksuelle overgrep.

Scannede utgaver

1980 – 1981: Redaktør: Lars Peder Nordbakken

1982 – 1984: Redaktør: Sigmund Knag

 • 1/82
 • 2/82
 • 1/83
 • 2/83
 • 3/83
 • 4/83
 • 1/84

1984 – 1992: Redaktør: Jan Sommerfelt Pettersen

 • 2/84
 • 3/84
 • 4/84
 • 1/85
 • 2/85
 • Vol VII. No 1 – Januar/Februar 1986
 • Vol. VII. No. 2 – Mars/April 1986
 • Vol. VII. No. 3 – Mai/Juni 1986
 • Vol. VII. No. 4 – Juli/August 1986
 • Vol. VII. No. 5-6 – September-Desember 1986
 • Vol. VIII. No. 1 – Januar-Februar 1987
 • Vol. VIII. No. 2 – Mars-April 1987
 • Vol. VIII. No. 3 – Mai-Juni 1987
 • Vol. VIII. No. 4 – Juli-August 1987
 • Vol. VIII. No. 5-6 – September-Desember 1987
 • Vol. IX. No. 1, Januar-Februar 1988
 • Vol. IX. No. 2-3, 1988
 • Vol. IX. No. 4, 1988
 • Vol. IX. No. 5-6, 1988
 • Vol. X. No. 1-2, 1989
 • Vol. X. No. 3-4
 • Vol. X. No. 5-6
 • Vol. XI. No. 1-2
 • Vol. XI. No. 3-4
 • Vol. XI. No. 5-6
 • Volum XII. No. 1-2
 • Volum XII. No. 3-4
 • Volum XII. No. 5-6
 • Volum XIII – April 1992 – Nr 1-2
 • Volum XIII – April 1992 – Nr 3-6

1993 – 2000: Redaktør: Jan Arild Snoen

 • Volum XIV – Sommeren 1993 – Nr. 1
 • Volum XIV – Vinteren 1993 – Nr. 2
 • Volum XIV – Våren 1994 – Nr. 1
 • Volum XV – Høsten 1994 – Nr. 2
 • Volum XV – Vinteren 1994 – Nr. 3
 • Volum XVI – Våren 1995 – Nr. 1
 • Volum XVI – Sommeren 1995 – Nr. 2
 • Volum XVI – Høsten 1995 – Nr. 3
 • Volum XVI – Vinteren 1995 – Nr. 4
 • Volum XVI – Våren 1996 – Nr. 1
 • Volum XVII – Sommeren 1996 – Nr. 2
 • Volum XVII – Høsten 1996 – Nr. 3
 • Volum XVII – Vinteren 1996/97 – Nr. 4
 • Volum XVIII – Våren 1997 – Nr. 1
 • Volum XVIII – Sommeren 1997 – Nr. 2
 • Volum XVIII – Høsten 1997 – Nr. 3
 • Volum XVIII – Høsten/Vinteren 1997/98 – Nr. 4
 • Volum XIX – Våren 1998 – Nr. 1
 • Volum XIX – Sommeren 1998 – Nr. 2
 • Volum XIX – Høsten 1998 – Nr. 3
 • Volum XIX – Vinteren 1998/99 – Nr. 4
 • Volum XX – Våren 1999 – Nr. 1
 • Volum XX – Høsten 1999 – Nr. 2
 • Volum XX – Våren 2000 – Nr. 3

Liberalisme på norsk

Mer info om boken og nedlastning her.

Mest lest

Arrangementer